De bekendmaking van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten vormt een belangrijke etappe in het liberaliseringsproces van de gasmarkt in België. De regels voor toegang tot het vervoersnet zijn vastgelegd en de vervoersmaatschappij werd verzocht een aantal basisdocumenten op te stellen en die aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen. Na die bekendmaking zijn nog andere besluiten afgekondigd (zie rubriek Reglementering).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

    Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

    Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

    Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België