Table of Contents

  Op 30 mei 1991 sloten België en Hongarije in Boedapest een samenwerkingsakkoord af om de wetenschappelijke en technische uitwisseling en de economische contacten op het vlak van energie tussen beide landen te stimuleren.

  Dit akkoord kreeg een concrete invulling in een memorandum van samenwerking op het vlak van energie dat op 5 mei 1993 in Brussel werd ondertekend.

  De samenwerking omvat de hele energiesector en wil behoudens de wetenschappelijke uitwisseling ook de industriële samenwerking bevorderen.

  Voor het regelmatige beheer en de opvolging van de samenwerking werd een coördinatiecomité opgericht dat eenmaal per jaar vergadert, het ene jaar in Brussel, het andere jaar in Boedapest.

  Op deze jaarlijkse vergaderingen wordt van gedachten gewisseld en informatie uitgewisseld over allerlei onderwerpen, zoals o.a.:

  • algemene ontwikkelingen op het gebied van energiebeleid en energiestrategie;
  • overzicht van de nucleaire situatie in beide landen;
  • het beheer van het radioactief afval;
  • de Europese richtlijnen, bv. betreffende bevoorradingszekerheid en de doeltreffendheid van het eindgebruik van energie en de energiediensten;
  • de Europese ondersteuningsschema's voor hernieuwbare energiebronnen;
  • de regionale integratie van energienetwerken.
  Overeenkomsten

  Het internationale Akkoord en het Memorandum werden in het Frans en het Hongaars afgesloten, u vindt hieronder een link naar de originele documenten. Omdat zij nooit in het Staatblad werden gepubliceerd, bestaat er geen officiële vertaling in het Nederlands.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België