In 1991 startten energieproducenten en -consumenten een informele dialoog over algemene energievraagstukken van algemeen belang die over de jaren heen is uitgegroeid tot een vaste tweejaarlijkse ministeriële vergadering onder de naam “Internationaal Energieforum”.

Deze tweejaarlijkse vergaderingen hebben als belangrijkste doelstelling de samenwerking tussen producenten en consumenten aan te zwengelen. De afgelopen jaren is gebleken dat dit forum een nuttig instrument is voor regulier overleg en een belangrijke bijdrage levert tot het “faciliteren” van samenwerking en dialoog bij energiecrisissen.

In 2000 werd het International Energy Forum Secretariat opgericht in Rijadh. De huidige secretaris-generaal (sinds december 2007) is de Nederlander Noé Van Hulst.

Karakteristieken IEF-dialoog:

 • heeft een informeel karakter,
 • wenst uitdrukkelijk geen onderhandelingsforum noch forum te zijn voor bindende beslissingen inzake vastlegging van prijzen en productieniveaus,
 • beoogt de totstandkoming van een “franc exchange of views”,
 • beoogt de identificatie van gezamenlijke belangen:
  • duurzame energieprijzen,
  • grotere stabiliteit op de internationale oliemarkt,
  • erkenning van soevereiniteitsrecht van staten over hun natuurlijke rijkdommen,
  • onbelemmerde toegang tot kapitaal, energietechnologie en energiemarkten,
  • noodzaak tot investeringen in meer schone fossiele brandstoffen.
  • aanpakken van het wereldwijde probleem van energiearmoede

De 11e sessie van het IEF werd georganiseerd door Italië, in co-sponsoring met India en Mexico en vond plaats in Rome van 19 tot 22 april 2008 met als centraal thema: “Energy Dialogue to respond to global challenges”.

De 12e sessie heeft plaats gevonden in 2010 in Mexico.

JODI

In 2000 tijdens het 7e IEF werd besloten een Joint Oil Data Initiative (JODI) op te richten. Dit initiatief beoogt een verbetering van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van data met betrekking tot de oliemarkt vanwege de toenemende behoefte aan transparantie. Zes internationale organisaties (APEC, Eurostat, OLADE, OPEC & UNSD) werken samen aan de ontwikkeling van een database terzake. De database is sedert 2005 beschikbaar voor het publiek. JODI wordt sindsdien beheerd door het secretariaat van het IEF

Laatst bijgewerkt
17 januari 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Energie

  Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

 2. Energie

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019