Table of Contents

  België maakt deel uit van het (regionale) Gasplatform.

  Het Gasplatform brengt de overheidsdiensten uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland samen, die bevoegd zijn voor de aardgasbevoorrading.

  Afhankelijk van het thema dat besproken wordt kunnen ook de TSO’s als ook de regulatoren van de verschillende landen uitgenodigd worden.

  Er opereren 2 permanente werkgroepen in het kader van dit platform, en ad-hocwerkgroepen naargelang de noodzakelijkheid:

  • Werkgroep rond de markt en het concurrentievermogen
  • Werkgroep rond bevoorradingszekerheid

  Werkgroep rond de markt en het concurrentievermogen

  Het doel van deze werkgroep is om de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.

  De prioriteiten zijn:

  • de regionale visie op allocatiemechanismen;
  • meer compatible balanceringsstelsels;
  • marktuitlijning/ -integratie;
  • transportprocedures in verschillende landen.

  Werkgroep rond bevoorradingszekerheid

  De prioriteit van deze werkgroep is de uitvoering van de verordening 994/2010 inzake de continuïteit van de gasvoorziening.

  De ontwikkeling van zulke plannen is momenteel niet voorzien.

  Samenwerking op regionaal niveau

  Op regionaal niveau wordt ook een samenwerking georganiseerd over diverse items zoals:

  • de methodologie van de risicoanalyse,
  • gedachtewisseling over het preventieve actieplan en het noodplan,
  • discussies over reverse-flowprojecten,
  • de interacties over de simulatie van interruptie,….
  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  2. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030

  3. Consumentenbescherming
   Mededinging
   Kwaliteit & veiligheid
   Ondernemingen
   Energie
   Online

   Jaarverslag van de FOD Economie