Table of Contents

  België maakt deel uit van het (regionale) Gasplatform.

  Het Gasplatform brengt de overheidsdiensten uit België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland samen, die bevoegd zijn voor de aardgasbevoorrading.

  Afhankelijk van het thema dat besproken wordt kunnen ook de TSO’s als ook de regulatoren van de verschillende landen uitgenodigd worden.

  Er opereren 2 permanente werkgroepen in het kader van dit platform, en ad-hocwerkgroepen naargelang de noodzakelijkheid:

  • Werkgroep rond de markt en het concurrentievermogen
  • Werkgroep rond bevoorradingszekerheid

  Werkgroep rond de markt en het concurrentievermogen

  Het doel van deze werkgroep is om de grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.

  De prioriteiten zijn:

  • de regionale visie op allocatiemechanismen;
  • meer compatible balanceringsstelsels;
  • marktuitlijning/ -integratie;
  • transportprocedures in verschillende landen.

  Werkgroep rond bevoorradingszekerheid

  De prioriteit van deze werkgroep is de uitvoering van de verordening 994/2010 inzake de continuïteit van de gasvoorziening.

  De ontwikkeling van zulke plannen is momenteel niet voorzien.

  Samenwerking op regionaal niveau

  Op regionaal niveau wordt ook een samenwerking georganiseerd over diverse items zoals:

  • de methodologie van de risicoanalyse,
  • gedachtewisseling over het preventieve actieplan en het noodplan,
  • discussies over reverse-flowprojecten,
  • de interacties over de simulatie van interruptie,….
  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Wist u dat de prijzen van aardolieproducten geplafonneerd zijn?

  2. Energie

   Oproep tot indiening van blijken van belangstelling

  3. Energie

   Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas - Wijziging van tarieven vanaf 01.02.2019