De activiteiten op het vlak van energie van de Benelux situeren zich op het niveau:

  • van het Pentalateraal Forum voor energie;
  • van het North Seas Countries' Offshore Grid Initiative;
  • van het Gasplatform.

Pentalateraal Forum voor energie

Het Pentalateraal Forum voor energie is een samenwerkingsstructuur tussen de Benelux, Duitsland en Frankrijk, waarbij zich in 2011 Oostenrijk aansloot als lid en Zwitserland als waarnemer. Het is bedoeld om grensoverschrijdende uitwisselingen van elektriciteit mogelijk te maken vanuit een streven naar een geïntegreerde en zekere energiemarkt.

North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative

Het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) is een samenwerkingsstructuur tussen de Benelux, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. De doelstelling ervan is het leggen van een rendabele verbinding tussen de grensoverschrijdende elektriciteitskabels en de aansluiting op de windmolenparken op zee.

Gasplatform.

Het Gasplatform is een samenwerkingsstructuur tussen de Benelux, Duitsland en Frankrijk. Bedoeling is het bevorderen van een zekere en betrouwbare interne gasmarkt.

Laatst bijgewerkt
24 juli 2019