Table of Contents

  De activiteiten op het vlak van energie van de Benelux situeren zich op twee niveaus:

  • via de Ad Hoc Commissie Energie,
  • via het Pentalateraal Forum en het North Seas Countries'Offshore Grid Initiative waarvoor het Benelux-secretariaat-generaal het secretariaat waarneemt.

  Ad Hoc Commissie Energie

  De samenwerking op het vlak van energie voor EU-dossiers werd op Benelux niveau in 2003 geherlanceerd. Petroleumvoorraden, bevoorradingszekerheid, hernieuwbare energie, infrastructuurprojecten, ... werden vastgesteld als prioriteiten van deze ad hoc-commissie.

  • Tussen de betrokken partijen werd toen overeengekomen om in principe tweejaarlijks te vergaderen, waarbij één van de twee vergadersessies de organisatie van een seminarie rond een concreet onderwerp zou bevatten.

  • In 2003 werd een seminarie georganiseerd over de liberalisering en regulering van de gas- en elektriciteitsmarkten. In 2004 volgde een seminarie over energieprestaties in gebouwen.

  • Op dit ogenblik leidt de ad hoc Commissie Energie eerder een slapend bestaan.

  Pentalateraal Forum

  Het Pentalateraal Forum voor elektriciteit werd opgericht in 2005 tussen de bevoegde ministers voor Energie van:

  • de Benelux,
  • Duitsland en
  • Frankrijk

  tot bevordering van de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende elektriciteitsuitwisseling. De uitwisseling van informatie tussen de regulatoren en de netbeheerders van de deelnemende landen leidt tot een betere beheersing van het hoogspanningsnet over de grenzen heen en het op elkaar afstemmen van de allocatiemethoden. Wettelijke barrières worden zo goed mogelijk weggewerkt.

  Tijdens de ministeriële vergadering van 28 februari 2011 werd Oostenrijk, op haar verzoek, aanvaard als volwaardig lid van het Forum en Zwitserland als observator

  North Seas Countries’Offshore Grid Initiative

  10 landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) van het North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative (NSCOGI) en de Europese Commissie hebben in december 2009 deze ‘political declaration’ ondertekend en verbonden zich er toe een Memorandum of Understanding te ondertekenen die een strategisch werkplan dient in te houden tegen einde 2010.

  • Op 3 december 2010 werd een Memorandum of Understanding ondertekend door deze 10 landen en de Europese Commissaris voor Energie. De netwerkbeheerders (ENTSO-E), de regulatoren en het Agentschap voor de Samenwerking der Regulatoren (ACER) ondertekenden een ‘letter of support’ waarbij zij zich verbinden tot volledige samenwerking met het initiatief.

  • De MoU geeft een verdeling van de taken van de voornaamste spelers (overheden, regulatoren en netwerkbeheerders en de Europese Commissie) weer.

  • De MoU draagt vooral een ‘common vision’ uit die gedeeld wordt door al de ondertekenaars. Alle landen delen de gemeenschappelijke doelstelling om te komen tot een lage-koolstofeconomie, met behoud van bevoorradingszekerheid van energie aan de laagst mogelijke kost voor de consumenten. Hernieuwbare energie van de Noordzee kan een significante bijdrage leveren aan deze doelstelling.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België