Table of Contents

  Onder kritieke infrastructuur verstaan we de voorzieningen en systemen of delen daarvan op het grondgebied van de lidstaten die van essentieel belang zijn voor het behoud van vitale maatschappelijke functies, de gezondheid, de veiligheid, de beveiliging, de economische welvaart of het maatschappelijk welzijn. De verstoring of vernietiging ervan in een lidstaat zou aanzienlijke gevolgen hebben.

  Nationale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het beleid betreffende de beveiliging van energiefaciliteiten in hun gebieden. Vooral de bescherming tegen externe dreigingen zijn een “hot issue”.

  De voorbije jaren zijn nieuwe internationale dreigingen ontstaan, waardoor een Europese dimensie noodzakelijk werd om dergelijke dreigingen te behandelen.

  Sinds 2004 werkt de Europese Unie naar een gemeenschappelijke Europese aanpak om de energie-infrastructuur - zoals gedefinieerd in het “European Programme for Critical Infrastructure Protection” - te beschermen.

  Men concentreert zich in eerste instantie op de energie-infrastructuren die – indien verstoord - een significante impact zullen hebben op andere lidstaten.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België