Table of Contents

  Achtergrond

  Sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt kende deze al heel wat vooruitgang. Er is echter nog geen sprake van een ware Europese interne energiemarkt voor elektriciteit en gas. De energiebedrijven ondervinden nog steeds te veel belemmeringen om hun diensten overal in de EU aan  te bieden aan de beste voorwaarden. De consument kan dus nog niet ten volle profiteren van een goed werkende gas- en elektriciteitsmarkt. Er is een betere interconnectie, een beter regelgevend kader, en een betere samenwerking tussen de lidstaten nodig op verschillende vlakken. 

  Derde energiepakket

  Na het eerste en het tweede energiepakket, stelde de Europese Commissie daarom in september 2007 het “derde energiepakket” voor. Dit pakket heeft betrekking op de gas- én de elektriciteitsmarkt.

  Met het derde energiepakket moet een ware interne energiemarkt dichterbij komen. Bedrijven moeten in alle lidstaten van de Europese Unie hun diensten kunnen aanbieden, en consumenten moeten in hun lidstaat de mogelijkheid hebben om te kiezen uit verschillende operatoren.

  Vijf kernpunten staan centraal in het derde energiepakket:

  • Effectieve scheiding tussen transmissieactiviteiten enerzijds en productie- en leveringsactiviteiten anderzijds: Op die manier kan vermeden worden dat ondernemingen die actief zijn in alle energieschakels de markt kunnen domineren. Andere marktspelers krijgen op die manier de kans om zich verder te ontwikkelen. Deze concurrentietoename komt de consument ten goede, aangezien de verticaal geïntegreerde ondernemingen hun marktpositie niet meer zullen kunnen misbruiken.
  • Transparantie van de markten: De transparantie op de energiemarkt moet verhogen. Ook nieuwe bedrijven moeten over voldoende informatie kunnen beschikken om de juiste beslissingen te nemen. De nationale regulator zal hierop moeten toezien.
  • Oprichting van een Europees netwerk van transmissienetwerkbeheerders: De huidige samenwerking tussen transmissienetwerkbeheerders moet geformaliseerd worden zodat zowel op regionaal als op Europees niveau alle beslissingen geoptimaliseerd worden, ook de beslissingen over investeringen in het netwerk.
  • Onafhankelijke nationale regulatoren met uitgebreide bevoegdheden: De nationale regulatoren zullen onafhankelijk moeten zijn van elke andere private of publieke entiteit. De bevoegdheden van de nationale regulatoren worden uitgebreid en hebben betrekking op transmissie, distributie, levering en productie. Ook de samenwerking op regionaal niveau wordt gepromoot.
  • Oprichting van een Europees Agentschap voor de samenwerking van nationale energieregulatoren: De interconnectie van de energiemarkten van de verschillende lidstaten is nog voor verbetering vatbaar. Het op te richten Europees Agentschap zou dit moeten promoten.

  De Raad en het Europees Parlement hopen als co-wetgevers ten laatste in het voorjaar van 2009 tot een akkoord over het derde energiepakket te komen.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Diesel en benzine in tankstations van goede kwaliteit

  3. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België