Internationale samenwerking is cruciaal om de mondiale energie-uitdagingen aan te pakken, zoals de verandering van het klimaat, milieubescherming en de prijsvolatiliteit.

Daarom beschikt de Europese Unie (EU) over een extern beleid op het vlak van energie, gebaseerd op het samenwerkingsprincipe; het doel is meer bepaald:

  • het hoofd kunnen bieden aan toegenomen concurrentie voor fossiele brandstoffen;
  • de bevoorradingszekerheid qua energie in Europa garanderen tegen concurrentiële prijzen;
  • maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Het externe energiebeleid van de Europese Unie berust op:

  • een mechanisme dat de Commissie in het leven heeft geroepen inzake informatie-uitwisseling: de EU waakt erover dat akkoorden tussen lidstaten en derde landen de interne energiemarkt niet doorkruisen;
  • een samenwerking met derde landen en regio's: de EU werkt samen met de voornaamste landen en regio's die energie verbruiken en doorvoeren om de bevoorradingszekerheid van energie te garanderen;
  • een samenwerking met de internationale energie-organisaties, meer bepaald het Internationaal Energie Agentschap (IEA), het Internationaal Atoomenergie-Agentschap (IAEA), de Organisatie van Olie-Uitvoerende Landen (OPEC) en de Energiegemeenschap.

Voor meer informatie raadpleegt u de rubriek gewijd aan internationale samenwerking van de EU inzake energie op de website van de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt
24 juli 2019