Table of Contents

  De Europese Unie importeert ongeveer 40 % van haar olie vanuit OPEC-landen. Hoge olieprijzen en onzekerheid over de oliemarkten werden aangezwengeld door een toename in olievraag en een vermindering van opslagcapaciteit. In deze context hebben de EU en de OPEC in het tweede semester van 2004 een bilaterale dialoog opgezet om de relaties tussen producent en consument te verbeteren. De EU streeft naar een stabielere internationale oliemarkt en stabielere prijzen, een aantrekkelijk investeringsklimaat, een transparantere markt, een betere marktanalyse en -voorspelling evenals naar een betere technologische en internationale samenwerking. De rol van de OPEC is het coördineren van het petroleumbeleid zodat eerlijke prijzen voor petroleumproducenten, een efficiënte, economische en regelmatige voorraad voor consumerende landen en een eerlijk inkomen voor investeerders in de industrie, gewaarborgd blijven.

  Jaarlijks vinden vergaderingen op ministerieel niveau plaats. Deze worden ook wel de EU-OPEC ministeriële meetings genoemd.

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Energie

   Publieksbevraging rond het ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan (2021-2030)

  2. Energie

   Analyse van het energieverbruik van huishoudens in België

  3. Energie

   Plan voor de ontwikkeling van het transmissienet van elektriciteit - Federaal Ontwikkelingsplan 2020-2030