De strijd tegen de veranderingen van het klimaat is een van de grote prioriteiten van de Europese Unie (EU).

De voorbije tientallen jaren heeft de Europese Unie strakke milieunormen in het leven geroepen om niet alleen haar natuurlijke hulpbronnen maar ook de gezondheid en het welzijn van de mensen die in de Unie leven te beschermen. De Unie profileert zich overigens als een voortrekker in de internationale onderhandelingen over het klimaat.

De EU waakt erover een geïntegreerd beleid voor klimaat en energie te voeren. De voornaamste doelstellingen ter zake zijn vastgelegd in:

De doelstellingen zijn zo bepaald dat de EU haar transitie naar een koolstofarme economie kan bolwerken, overeenkomstig het stappenplan 2050.

Klimaat-energiepakket 2020

In 2008 keurt de Europese Commissie haar eerste klimaat-energiepakket goed. Europa toont hiermee aan dat het klaar is om wereldwijd het initiatief te nemen in de strijd tegen de klimaatverandering, om te streven naar een continue, duurzame en concurrerende energie­voorziening, en om de Europese economie om te vormen tot een voorbeeld van duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw.

Het energie-klimaatpakket 2020 omvat drie doelstellingen:

 • de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 20 % verminderen in vergelijking met 1990;
 • het totale energieverbruik van de EU voor 20 % dekken met hernieuwbare energie;
 • de energie-efficiëntie met 20 % vergroten in vergelijking met 1990.

Die doelstellingen maken deel uit van de strategie Europa 2020 voor een intelligente, duurzame en inclusieve groei.

Stappenplan 2050

In 2011 publiceert de Europese Commissie het stappenplan voor een veilige, concurrerende en koolstofarme economie tegen 2050.

Het stappenplan stelt allerlei maatregelen voor die zouden moeten leiden tot het doel dat de EU zich gesteld heeft: haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 90 % verminderen in vergelijking met het niveau van 1990.

Kader klimaat-energie 2030

In 2014 keurt de Europese Commissie een nieuw kader voor energie en klimaat tegen 2030 goed, met de volgende doelstellingen:

 • de uitstoot van broeikasgassen met 40 % verminderen in vergelijking met 1990;
 • het totale energieverbruik op Europese schaal voor 27 % dekken met hernieuwbare energie;
 • de energie-efficiëntie met 27 % verbeteren;
 • komen tot 15 % elektrische interconnectie (wat betekent dat 15 %van alle in de EU geproduceerde energie kan worden getransporteerd naar andere EU-landen).

Pakket "energie-Unie"

In 2015 publiceert de Europese Commissie het pakket "energie-Unie". Het strategische kader is geïnspireerd door het pakket klimaat-energie 2030.

De strategie van de Europese energie-Unie dekt 5 dimensies.

 1. Energiezekerheid, solidariteit en vertrouwen

De EU wil de energiebronnen diversifiëren en solidariteit tussen de lidstaten verzekeren om de energiezekerheid te garanderen.

 1. Interne energiemarkt

De EU wil haar inspanningen verderzetten om het vrij verkeer van energie mogelijk te maken en op die manier de bevoorrading te verzekeren en de energieprijzen te doen dalen.

 1. Bijdrage van de energie-efficiëntie aan de matiging van de vraag naar energie

De EU waakt erover haar afhankelijkheid van ingevoerde energie te verlagen, de uitstoot van broeikasgassen en de verontreiniging te verminderen en de groei en het creëren van werkgelegenheid te stimuleren.

 1. Decarbonisering van de economie

Het klimaatbeleid van de EU is ambitieus opgezet en omvat de volgende elementen: de doelstellingen van de klimaat-energiepakketten voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen halen, uitstootarme mobiliteit doorvoeren, het aandeel van hernieuwbare energie vergroten.

 1. Onderzoek, vernieuwing en concurrentiekracht

De EU wil steun verlenen aan de verdere ontwikkeling van koolstofarme technologieën en geeft prioriteit aan onderzoek en vernieuwing om de transitie van het energiestelsel aan te moedigen en de concurrentiekracht te verbeteren.

Laatst bijgewerkt
24 juli 2019