Wat zijn de verplichtingen voor leveranciers en verdelers?

De leverancier is de fabrikant die gevestigd is in de Europese Unie, de mandataris van de fabrikant die zelf niet gevestigd is in de Unie, of een importeur die een product op de markt brengt in de Unie.

Als de fabrikant gevestigd is in de Europese Unie, dan is het de fabrikant die de verplichtingen voor het energielabel moet nakomen. Als de fabrikant zich buiten de Unie bevindt, is het zijn mandataris, of de importeur, die die verplichting moet nakomen.

Elke leverancier moet verplicht

  1. Garanderen dat de gegevens op het energielabel en de informatiefiche bij het product correct zijn, en een technisch dossier samenstellen dat ze op vraag van de markttoezichtautoriteiten ter beschikking stellen.
  2. Het energielabel en de productfiche gratis ter beschikking stellen van de verdelers.
  3. Voortaan moet de leverancier zijn product ook  registreren in de Europese database EPREL vooraleer het product op de markt gebracht wordt. Die databank bevat niet alleen technische gegevens, maar ook openbare informatie.

Voor het nieuwe energielabel kan de consument de informatie in de EPREL-databank raadplegen met behulp van de QR-code op het energielabel van het product.

Verdelers moeten het energielabel altijd duidelijk zicht- en leesbaar aanbrengen wanneer het product te koop wordt aangeboden, zowel online als in de winkel. Ook de informatiefiche moet steeds beschikbaar zijn voor de consument.

De nieuwe energielabels moeten vanaf 1 maart 2021 in winkels en verkooppunten worden getoond. Die verplichtingen gelden voor elke vorm van verkoop, dus ook voor verkoop via het internet.

Meer informatie vinden leveranciers en verdelers in de gedetailleerde FAQ’s op de website van het BELT-project: https://www.belt-project.eu/.

Laatst bijgewerkt
11 februari 2021