De nieuwe verordening werd  van kracht op 1 maart 2021 voor 4 productcategorieën:

  • huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties (geen droogkasten!);
  • elektronische schermen (televisietoestellen en computerschermen);
  • koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnkoelers);
  • huishoudelijke vaatwassers.

Sinds 1 september 2022 werd ze van kracht voor een vijfde productcategorie:

  • lichtbronnen (elektrische lampen).

Het nieuwe energielabel geldt voor vier productcategorieën:

  • huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties (geen droogkasten);
  • elektronische schermen (televisietoestellen en computerschermen);
  • koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnkoelers);
  • huishoudelijke afwasmachines;
  • lichtbronnen (elektrische lampen).

Neen, het nieuwe label omvat een volledige herschaling, waarbij het oude label niet meer te vergelijken is met het nieuwe label.

De energie-efficiëntieklassen lopen niet meer van A++ of A+++ tot E of F, maar zijn vervat in een schaal van A tot G, met herziene criteria voor die klassen: een B op het oude energielabel komt niet overeen met een klasse B op het nieuwe label.

De berekeningswijze van het nieuwe label meet het verbruik van het toestel op een meer realistische manier, door bijvoorbeeld ook een wasmachine die maar voor een kwart geladen is, in rekening te brengen.

De nieuwe schaal is zo ontworpen dat de klasse A in eerste instantie leeg blijft. Zo wordt er ruimte gelaten voor innovatie en worden producenten gestimuleerd om meer energiezuinige producten te maken die in aanmerking komen voor klasse A. Klasse C is mogelijk niet de meest energiezuinige klasse op de markt op het ogenblik dat het nieuwe energielabel werd geïntroduceerd, maar is wel beduidend efficiënter dan producten met een klasse D of lager.

De berekeningswijze en testmethodes zijn gewijzigd. Daardoor verschilt het verbruik zoals weergegeven op het nieuwe label van het oude label. Het verbruik op het nieuwe label houdt rekening met een meer realistisch verbruik, zoals een wasbeurt met een halfgevulde trommel. Het heeft daarom geen zin de twee met elkaar te vergelijken.

Niet alle producten krijgen tegelijkertijd het nieuwe energielabel. Het gaat om een vervangingsproces van 10 jaar. Sinds 1 maart krijgen wasmachines, was-droogcombinaties, koelkasten, diepvriezers, wijnkoelers, vaatwassers en elektronische schermen het nieuwe label. Lichtbronnen hebben het nieuwe label sinds 1 september 2021. Andere toestellen, zoals huishoudelijke ovens, krijgen het nieuwe label pas later.

Het nieuwe label heeft energieklassen van A tot G, en bevat bovendien rechts bovenaan een QR-code.

Een QR-code is een vierkante barcode met zwarte blokjes op een witte achtergrond. De code bevat een directe link naar online pagina's of documenten. Een recente smartphone kan QR-codes lezen. Open de camera van uw smartphone en richt de lens naar de QR-code.

Via de code op het energielabel krijgt u toegang tot het energielabel en de productfiche. Op die manier kunt u als consument een gefundeerde beslissing nemen in uw aankoopproces.

EPREL staat voor de European Product Registry for Energy Labelling. Het is een databank waarin het energielabel en de productfiche van alle apparaten die een energielabel moeten hebben, terug te vinden zijn.

De databank is actief sinds 1 maart 2021.

De databank is toegankelijk voor productcategorieën met een nieuw energielabel door de QR-code op het energielabel te scannen.

Voor productcategorieën, die nog niet over het nieuwe energielabel beschikken, is de informatie uit de database beschikbaar via de volgende link:
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home

De consument kan dan de overeenkomstige productcategorie selecteren en vervolgens zoeken naar een specifiek model. Een geavanceerde zoekopdracht maakt het ook mogelijk om modellen te vinden op basis van bepaalde kenmerken (energieklasse, geluidsniveau, enz.).

De wetgeving vindt u op de website van de Europese Commissie

De meest actuele informatie is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

De FOD Economie houdt toezicht op het correcte gebruik van het (oude en nieuwe) energielabel, en werkt samen met andere EU-lidstaten zodat een uniforme handhaving gefaciliteerd wordt.

Laatst bijgewerkt
27 maart 2023