De nieuwe verordening wordt van kracht op 1 maart 2021.

Het nieuwe energielabel geldt voor vier productcategorieën:

  • huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties (geen droogkasten);
  • elektronische schermen (televisietoestellen en computerschermen);
  • koelapparaten (koelkasten, diepvriezers en wijnkoelers);
  • huishoudelijke afwasmachines.

De wetgeving voorziet twee transitieperiodes:

  1. Er loopt een overgangsperiode tussen 1 november 2020 en 1 maart 2021, waarbij de fabrikant het nieuwe energielabel naast het oude label aan de verpakking mag toevoegen. Het nieuwe label mag echter nog niet in de winkel getoond worden.
  2. Vanaf 1 maart loopt er een overgangsperiode van 14 werkdagen voor winkeliers, waarin zij de tijd hebben om de oude energielabels in de winkelrekken te vervangen door het nieuwe label.

Neen, het nieuwe label omvat een volledige herschaling, waarbij het oude label niet meer te vergelijken is met het nieuwe label.

De energie-efficiëntieklassen lopen niet meer van A++ of A+++ tot E of F, maar zijn vervat in een schaal van A tot G, met herziene criteria voor die klassen: een B op het oude energielabel komt niet overeen met een klasse B op het nieuwe label.

De berekeningswijze van het nieuwe label meet het verbruik van het toestel op een meer realistische manier, door bijvoorbeeld ook een wasmachine die maar voor een kwart geladen is, in rekening te brengen.

De nieuwe schaal is zo ontworpen dat de klasse A in eerste instantie leeg blijft. Zo wordt er ruimte gelaten voor innovatie en worden producenten gestimuleerd om meer energiezuinige producten te maken die in aanmerking komen voor klasse A. Klasse C is mogelijk niet de meest energiezuinige klasse op de markt in 2021, maar is wel beduidend efficiënter dan producten met een klasse D of lager.

De berekeningswijze en testmethodes zijn gewijzigd. Daardoor verschilt het verbruik zoals weergegeven op het nieuwe label van het oude label. Het verbruik op het nieuwe label houdt rekening met een meer realistisch verbruik, zoals een wasbeurt met een halfgevulde trommel. Het heeft daarom geen zin de twee met elkaar te vergelijken.

Niet alle producten krijgen tegelijkertijd het nieuwe energielabel. Het gaat om een vervangingsproces van 10 jaar. Vanaf 1 maart krijgen wasmachines, was-droogcombinaties, koelkasten, diepvriezers, wijnkoelers, vaatwassers en elektronische schermen het nieuwe label. Vanaf 1 september 2021 volgen lichtbronnen. Andere toestellen, zoals huishoudelijke ovens, krijgen het nieuwe label pas later.

Het is in de winkels nog mogelijk een toestel te vinden dat onder het nieuwe label valt, maar toch het oude energielabel draagt. De winkels hebben namelijk nog de mogelijkheid om hun stock aan apparaten met het oude label te verkopen tot 30 november 2021 als de fabrikant het product niet meer op de markt brengt vanaf 1 november 2020, en er dus geen nieuw label werd aangemaakt.

Het nieuwe label heeft energieklassen van A tot G, en bevat bovendien rechts bovenaan een QR-code.

Een QR-code is een vierkante barcode met zwarte blokjes op een witte achtergrond. De code bevat een directe link naar online pagina's of documenten. Een recente smartphone kan QR-codes lezen. Open de camera van uw smartphone en richt de lens naar de QR-code.

Via de code op het energielabel krijgt u toegang tot het energielabel en de productfiche. Op die manier kunt u als consument een gefundeerde beslissing nemen in uw aankoopproces.

EPREL staat voor de European Product Registry for Energy Labelling. Het gaat om een databank, waarin het energielabel en de productfiche van alle apparaten met een nieuw label, raadpleegbaar is voor iedereen.

De databank is actief sinds 1 maart 2021. De QR-code op het energielabel verwijst naar productgegevens, beschikbaar voor het publiek.

De FOD Economie houdt toezicht op het correcte gebruik van het (oude en nieuwe) energielabel, en werkt samen met andere EU-lidstaten zodat een uniforme handhaving gefaciliteerd wordt.

Laatst bijgewerkt
7 april 2021