De EPREL-databank heeft verschillende doeleinden:

  • het publiek informeren over het energielabel en de productfiche;
  • de nodige documenten versturen naar de markttoezichtautoriteiten;
  • de Europese Commissie kan de algemene efficiëntie van de producten nagaan door de beschikbare informatie te analyseren om zo de energielabels te herevalueren.

De leverancier moet bepaalde informatie invoeren die beschikbaar is voor iedereen en ook informatie over de gelijkvormigheid die enkel geraadpleegd kan worden door de markttoezichtautoriteiten en de Europese Commissie.

Het deel dat door het publiek kan geraadpleegd worden omvat :

  • de naam of het handelsmerk, het adres, de gegevens en andere juridische identiteitsgegevens van de leverancier;
  • de referentie van het model;
  • het label in elektronisch formaat;
  • de energie-efficiëntieklasse(n) en de andere parameters van het etiket;
  • de parameters van de informatiefiche over het product in elektronische vorm.

Het deel over de gelijkvormigheid moet ten minste het volgende bevatten:

  • de referentie van alle vergelijkbare modellen die reeds op de markt zijn gebracht: een model is vergelijkbaar wanneer het dezelfde - voor het energielabel en de productfiche relevante - technische kenmerken heeft en het door dezelfde leverancier verkocht wordt;
  • de technische documentatie.

Als hij dat wenst, kan de leverancier dit deel aanvullen met bijkomende documenten.

De QR-code op het energielabel verwijst naar de publiek beschikbare productgegevens in de EPREL-databank.

Laatst bijgewerkt
8 maart 2021