Table of Contents

  Maandelijks verbruik Diesel en benzine
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  De maandelijkse consumptie van de benzineproducten kende tot februari 2020 een gestaag stijgend verloop. Sinds 2013 is de verbruikte hoeveelheid verdubbeld; het resultaat van een stijgende verkoop van benzinewagens. De maandelijkse consumptie van diesel kent een licht dalend verloop. Vanaf 2018 daalt het aantal personenwagens rijdend op diesel. 

  Dat is mee het gevolg van het toegepaste fiscale beleid, waarbij gedurende de voorbije jaren de accijnzen op diesel sterk verhoogd werden, terwijl de accijnzen op benzineproducten licht daalden. Vanaf maart 2020 wordt zowel voor diesel al voor benzine een opvallende daling van de consumptie vastgesteld ten gevolge van de genomen maatregelen tegen het coronavirus. In april 2020 werd een dieptepunt bereikt van de consumptiecijfers, om vervolgens vanaf mei 2020 gedeeltelijk te herstellen. De verschillende fasen van lockdown en versoepeling hebben sindsdien geleid tot aanzienlijke maar minder significante variaties in het verbruik, zoals hieronder geanalyseerd.

  Detail consumptie benzineproducten

  Vergelijking 95RON - 98RON
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  De impact van de introductie van de E10 benzine 95RON variant in 2017 is zeer duidelijk in de consumptie van benzine 98RON. Voor oudere wagens wordt er aangeraden voortaan de 98RON-variant te gebruiken, wat zich duidelijk weerspiegelt in de stijgende consumptiecijfers.

  Impact maatregelen coronavirus

  De onderstaande grafieken geven de impact weer van de genomen maatregelen tegen het coronavirus op de consumptie van de voornaamste aardolieproducten. De grafieken zijn steeds op dezelfde wijze opgebouwd: een range die per maand de minimale en maximale relatieve verhouding weergeeft van de consumptie over de periode 2015-2019, waarbij de consumptie in een maand vergeleken wordt met de consumptie in de maand januari van het voorbijgaande jaar (de verhoudingen voor 2021 zijn dus berekend in vergelijking met januari 2020). Hierop wordt het verloop van de consumptiecijfers van 2020 en 2021 geplot zodat er kan vastgesteld worden in welke mate we in een ‘normale’ situatie verkeren.

  Het begin van 2021 wordt gekenmerkt door een minder strenge lockdown dan die van het voorjaar van 2020, maar de individuele verplaatsingen blijven behoorlijk sterk gereduceerd. Dit komt tot uiting in de cijfers met een vrij laag verbruik in januari en februari. In maart 2021 werd een gedeeltelijke heropening van bepaalde diensten waargenomen, wat een opwaarts effect heeft op het verbruik van de motorbrandstoffen

  Grafiek consumptie van benzine in 2020 t.o.v de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  In juli 2021 zien we voor de benzineproducten dat de consumptie 104 % bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Hoewel stijgend, blijft deze waarde onder de normale waarde die varieert tussen 116 % en 128 % ten opzichte van de consumptie in januari van het vorige jaar op basis van de laatste 5 jaren.

  Grafiek consumptie van diesel B7 in 2020 t.o.v. de spread in 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  Voor de diesel B7 zien we dat de consumptie in juli 2021 92 % bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Dat is net onder de spread van de normale verwachte waarde, die varieert tussen 93 % en 97 % op basis van de laatste 5 jaren.

  De getroffen maatregelen hebben dus een lagere, maar toch een uitgesproken impact op het verbruik van diesel ten opzichte van het verbruik van benzine. Dat komt doordat vrachtwagens, die diesel verbruiken, grotendeels zijn blijven rijden, in tegenstelling tot het merendeel van de personenwagens.

  Grafiek verbruik van kerosine in 2020 t.o.v. de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  In juli 2021 zien we voor kerosine (verbruikt in de luchtvaart) dat de consumptie 116 %  bedroeg ten opzichte van de consumptie in januari 2020. Ondanks een sterke stijging, is dit nog steeds onder de normale waarde die varieert tussen 131 % en 136 % ten opzichte van de consumptie in januari van het vorige jaar op basis van de laatste 5 jaren. Het verloop toont duidelijk de bijna-volledige stopzetting van het passagiersverkeer tot juni 2020, gevolgd door de geleidelijke maar beperkte herinvoering van internationale vluchten. De tweede en derde lockdown lijken geen grotere impact te hebben gehad op dit verbruik. Het terug toelaten van niet-essentiële reizen op 19 april 2021 en de nieuwe versoepelingen die op 1 juli 2021 van kracht werden, maakten een sterker herstel van het verbruik mogelijk.

  Grafiek verbruik van Gasolie in 2020 t.o.v. de spread 2015-2019
  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

   

  Door de sterke prijsdaling van aardolieproducten steeg het verbruik van gasolie (vaak gebruikt als verwarmingsbrandstof) in maart 2020 tot 138 %. Dat verbruik is geleidelijk aan gedaald om terug te keren naar een normale consumptie vanaf juni 2020. In juli 2021 bedraagt het verbruik 38 % ten opzichte van het verbruik in januari 2020, wat binnen de spread van de normale verwachte waarde is, die varieert tussen 26 % en 43 %. 

  Opmerking: de term consumptie verwijst naar de tot verbruik uitgeslagen volumes van de aardolieproducten. Het moment van de verkoop aan eindverbruikers en van effectieve consumptie ligt veelal later dan het moment van inverbruikstelling (bijvoorbeeld gasolie voor verwarmingsdoeleinden).

  De cijfers van juli 2021 zijn nog niet finaal, maar geven reeds een betrouwbaar beeld van het verloop.

  Contact E2-EMES@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  25 augustus 2021