Table of Contents

  Consumptie van de voornaamste motorbrandstoffen

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  De maandelijkse consumptie van de benzineproducten kende tot februari 2020 een gestaag stijgend verloop. Sinds 2013 is de verbruikte hoeveelheid verdubbeld, het resultaat van de stijgende verkoop van benzinewagens. De maandelijkse consumptie van diesel en lpg kent een licht dalend verloop. Sinds 2018 daalt het aantal personenwagens dat op diesel rijdt.

  Dat is onder meer het gevolg van het toegepaste fiscale beleid, waarbij de accijnzen op diesel de voorbije jaren sterk verhoogd werden, terwijl de accijnzen op benzineproducten licht daalden.

  Sinds maart 2020 daalt de consumptie van zowel diesel, benzine als lpg opvallend door de maatregelen tegen het coronavirus. In april 2020 werd een dieptepunt van de consumptiecijfers bereikt, om vervolgens vanaf mei 2020 gedeeltelijk te herstellen. De verschillende fasen van lockdown en versoepeling hebben sindsdien geleid tot aanzienlijke maar minder significante variaties in het verbruik.

  De getroffen maatregelen hebben een lagere, maar toch een uitgesproken impact op het verbruik van diesel ten opzichte van het verbruik van benzine en lpg. Dat komt doordat vrachtwagens, die diesel verbruiken, grotendeels zijn blijven rijden gedurende de strikte lockdowns, in tegenstelling tot het merendeel van de personenwagens. Bovendien hebben de nieuwe gewoontes om op afstand te werken geen invloed op de verplaatsing van vrachtwagens, in tegenstelling tot die van personenwagens.

  In juli 2022 wordt een scherpe daling van het verbruik van de motorbrandstoffen waargenomen. Dit zou mede het gevolg kunnen zijn van een aangepast mobiliteitsgedrag ten gevolge van de hoge aanhoudende brandstofprijzen.

  Detail consumptie benzineproducten

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  De impact van de introductie van de E10 benzine 95RON-variant in 2017 is zeer duidelijk in de consumptie van benzine 98RON. Voor oudere wagens wordt er aangeraden voortaan de 98RON-variant te gebruiken, wat zich duidelijk weerspiegelt in de stijgende consumptiecijfers.

  Consumptie kerosine

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  De consumptie van kerosine in de luchtvaart kende tot 2020 een algemeen stijgend en zeer seizoensgebonden verloop met pieken in de zomermaanden juli en augustus. De bijna-volledige stopzetting van het passagiersverkeer van maart tot juni 2020, vertaalt zich in een drastische daling van het verbruik. De geleidelijke maar beperkte herinvoering van internationale vluchten heeft geleid tot een licht herstel, weliswaar ruim onder het “normale” verbruik. De tweede en derde lockdown hebben geen grote impact gehad op dat verbruik. Het opnieuw toelaten van niet-essentiële reizen en de versoepelingen die in 2021 van kracht werden, maakten een sterk herstel van het verbruik van kerosine mogelijk. Sinds begin 2022 worden normale verwachte consumptiewaarden genoteerd, zoals van voor de coronacrisis. In juli 2022 lijkt de coronacrisis vergeten en wordt een nieuw recordverbruik van kerosine vastgelegd.

  Consumptie gasolieproducten

  Bron: FOD Economie – Algemene Directie Energie.

  Door de sterke prijsdaling van aardolieproducten op de internationale markten (zie Gemiddelde maandelijkse maximumprijzen), als gevolg van het uitbreken van de coronacrisis, steeg het verbruik van gasolieproducten (vaak gebruikt als verwarmingsbrandstof) in het voorjaar van 2020 enorm. 

  Het verbruik van gasolieproducten is vervolgens geleidelijk gedaald. In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 lag het verbruik lager, wellicht enerzijds het gevolg van een compensatie van de hoge verkoop in het voorjaar van 2020 (volle tanken) en anderzijds een zachte winter. In 2022 is de seizoenstoename van het gasolieverbruik al gestart in juli, wat eerder is dan in voorgaande jaren.

  Gemiddelde maandelijkse maximumprijzen

  Bron: FOD Economie - Algemene Directie Energie

  Na de sterke prijsdaling in het voorjaar van 2020, ten gevolge van het uitbreken van de coronacrisis, kennen de maximumprijzen een continu stijgend verloop. De invasie van Oekraïne door Rusland eind februari 2022 heeft de internationale marktprijzen van aardolieproducten op ongekende hoogtes gebracht. Dit vertaalt zich rechtstreeks in de maximumprijzen. Om het leed te verzachten werd een accijnsdaling van 17,5 eurocent per liter voor de benzine- en dieselproducten doorgevoerd half maart 2022. Sinds juli 2022 zijn de prijzen weer gedaald, voornamelijk het gevolg van een verwachte lagere economische groei (door de hoge inflatie), wat leidt tot een lagere vraag.

  De prijzen van aardolieproducten kunnen op de website van Statbel opgevolgd worden.

  Opmerking: de term consumptie verwijst naar de tot verbruik uitgeslagen volumes van de aardolieproducten. Het moment van de verkoop aan eindverbruikers en van effectieve consumptie ligt veelal later dan het moment van inverbruikstelling (bijvoorbeeld gasolie voor verwarmingsdoeleinden).

  De cijfers van de laatst beschouwde maand zijn nog niet finaal maar geven al een betrouwbaar beeld van het verloop.

  Contact E2-EMES@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  28 september 2022