Table of Contents

  In december 2021 vond een Europese peer review plaats van een aantal statistische instellingen in België die een rol spelen in de productie van Europese statistieken: Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen, de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Uit de resultaten van de doorlichting blijkt dat de Europese statistieken in ons land globaal beschouwd in lijn zijn met de internationale kwaliteitsstandaarden en principes. Het rapport van het auditcomité bevat ook een aantal aanbevelingen die omgezet moeten worden in verbeteracties.

  In totaal werden dertien aanbevelingen geformuleerd door het team rond drie centrale thema’s:

  1. Het versterken van de coördinerende rol van Statbel, het Belgische statistiekbureau, in de productie van Europese statistieken in België.
  2. Het vermogen om een antwoord te bieden aan nieuwe data-uitdagingen.
  3. De interactie met gebruikers van Europese statistieken.

  Het versterken van de coördinerende rol van Statbel, het Belgische statistiekbureau, in de productie van Europese statistieken in België.

  Het Belgische statistische systeem bestaat uit verschillende actoren, en Europese statistieken worden zowel op federaal als op regionaal of gemeenschapsniveau geproduceerd. Het peer review- team raadt dan ook aan om die productie meer te coördineren waarbij een centraal kwaliteitsbeleid en nauwere samenwerking tussen alle statistiekproducenten voorop moet staan. Statbel moet daarin een centrale rol spelen, aldus de experten van het peer review team.

  Het vermogen om een antwoord te bieden aan nieuwe data-uitdagingen.

  Nieuwe databronnen verkennen en nieuwe statistieken produceren die sneller en met meer detail een antwoord geven op economische, sociale of maatschappelijke vraagstukken en toekomstige uitdagingen, vergt voldoende mensen en middelen. De groeiende statistische noden en beleidsprioriteiten moeten evenredig zijn met het aantal middelen dat aan de verschillende statistische instellingen wordt toegekend, zowel op het vlak van personeel, financiële middelen als op het vlak van IT-infrastructuur. De meeste aanbevelingen in dit thema zijn gericht aan alle gecontroleerde instellingen.

  De interactie met gebruikers van Europese statistieken.

  De toegang tot Europese statistieken moet helder en eenvoudig zijn. Daarom raadt het auditcomité aan om een centraal webportaal te voorzien, dat rechtstreeks toegang geeft tot de verschillende Europese statistieken. Statistische resultaten moeten bovendien op een vast tijdstip worden gepubliceerd, onder een aantrekkelijke en toegankelijke vorm, om zo tegemoet te komen aan de noden van verschillende types van gebruikers. Ook op dat punt wordt Statbel uitgenodigd om een belangrijke rol op zich te nemen.

  De aanbevelingen worden beschreven in het rapport van het peer review team, dat beschikbaar is op de website van Eurostat.

  Die aanbevelingen moeten worden omgezet in concrete verbeteracties waarvan de uitvoering gedurende vijf jaar op Europese niveau gerapporteerd moet worden en door Eurostat gemonitored moet worden.

  Laatst bijgewerkt
  8 juni 2022