Table of Contents

  In de oceaan van informatie, feiten en statistieken hebben openbare statistiekinstellingen als doel om iedereen toegang te geven tot statistieken en gegevens over Europa die zowel kwaliteitsvol, betrouwbaar, vergelijkbaar als geloofwaardig zijn.

  Maar hoe weet u dat wij onze missie ook echt waarmaken en dat onze gegevens van hoge kwaliteit zijn? Wat doen wij om ervoor te zorgen dat u ons en onze statistieken kunt vertrouwen?

  Eurostat, nationale statistiekbureaus en de andere nationale autoriteiten (ONA’s) van alle lidstaten van de Europese Unie en Europese Vrijhandelsassociatie (EVA-landen) vormen een partnerschap dat het Europees statistisch systeem (ESS) wordt genoemd. Samen produceren zij Europese statistieken, die aan een gemeenschappelijk kwaliteitskader voldoen.

  Om de toepassing van het gemeenschappelijk kwaliteitskader en daarmee de kwaliteit van de Europese statistieken te waarborgen, beschikt het ESS over verschillende instrumenten, waaronder audits, "peer reviews" genaamd.

  In december 2021 vond in België een peer review plaats bij verschillende instellingen die Europese statistieken produceren. Concreet gaat het om Statbel, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Instituut voor Nationale Rekeningen, de FOD Binnenlandse Zaken en de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

  Dat onderzoek leidde tot aanbevelingen, die in mei 2022 bekendgemaakt werden.

  Wilt u meer weten over de peer reviews? Lees dan de meest voorkomende vragen.

  Laatst bijgewerkt
  9 juni 2022