Met de projectoproep “Clean Hydrogen for Clean Industry” wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die bijdragen aan de federale waterstofstrategie. Deze oproep beoogt de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten, met een bijzondere focus op projecten die zich in de praktische ontwikkelingsfase bevinden, voor zover de projecten binnen de federale bevoegdheden vallen en de principes van "do no significant harm" respecteren.

Projectoproep van oktober 2023

De modaliteiten van deze oproep zijn bepaald door het koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot vaststelling van de modaliteiten van een tweede projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten.

Projectvoorstellen moeten worden opgemaakt conform de instructies in het Memorandum en moeten gebruik maken van het deelnemingsformulier en het Formulier ”do no significant harm”.

De projectoproep wordt gefinancierd met de Europese middelen van het Belgische Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht en voorziet een totaal bedrag van 19 miljoen euro, waarbij de steun aan een individueel project maximaal 15 miljoen euro bedraagt.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 31 januari 2024 worden ingediend via het e-mailadres:

cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be

Een beslissing over de toekenning van de subsidie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. De modaliteiten van deze subsidieovereenkomst zullen verder worden bepaald in een subsidieovereenkomst. Projecten moeten in ieder geval uiterlijk op 20 december 2025 kunnen worden afgerond.

Documenten

Contact

Neem voor bijkomende inlichtingen over deze projectoproep contact op via: cleanhydrogenforcleanindustry@economie.fgov.be

Projectoproep van april 2022 - AFGESLOTEN

De eerste editie van de “Clean Hydrogen for Clean Industry” projectoproep werd georganiseerd in 2022. In totaal werden 36 innovatieve waterstofprojecten ingediend en beoordeeld. Hiervan werden zes projecten door de minister van Energie uitgekozen voor ondersteuning, voor een totaal steunbedrag van 30 miljoen euro.

Laatst bijgewerkt
18 januari 2024