De federale overheid wil de rol van België als draaischijf voor hernieuwbare waterstof bevorderen, in lijn met de federale waterstofstrategie (PDF, 5.69 MB). Met dat doel organiseert zij een projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof. Alle technologieën voor de invoer van waterstof komen voor deze oproep in aanmerking, voor zover ze de injectie van gasvormige waterstof op het waterstofvervoersnet in België mogelijk maken.

Projectoproep van oktober 2023

De modaliteiten van deze oproep zijn bepaald door het koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot vaststelling van de modaliteiten van een projectoproep voor de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de invoer van waterstof.

De federale overheid voorziet voor deze projectoproep een totaal steunbedrag van 10 miljoen euro, waarbij het maximale steunbedrag voor een individueel project 8 miljoen euro bedraagt.

Projectvoorstellen kunnen tot en met 31 januari 2024 worden ingediend via het e-mailadres:

CleanHydrogentoBelgium@economie.fgov.be

Een beslissing inzake de toekenning van de subsidie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024. De modaliteiten van deze subsidieovereenkomst zullen verder worden bepaald in een subsidieovereenkomst. Projecten moeten in ieder geval uiterlijk op 31 juli 2026 kunnen worden afgerond.

Contact

Neem voor bijkomende inlichtingen over deze projectoproep contact op via: CleanHydrogentoBelgium@economie.fgov.be

Documenten

Laatst bijgewerkt
18 januari 2024