Naast de ondersteuning voor innovatieve projecten rond o.a. waterstof binnen het Energietransitiefonds, biedt de federale overheid gericht financiële ondersteuning voor de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en -infrastructuur via verschillende kanalen (bijvoorbeeld: het Nationaal Herstel- en Veerkrachtplan (NRRP) gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU).

Clean Hydrogen To Belgium

Met de projectoproep “Clean Hydrogen To Belgium” wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie. Deze oproep beoogt de bevordering van onderzoek naar, de ontwikkeling en de demonstratie van technologieën en infrastructuur voor de productie en het gebruik van waterstof en waterstofderivaten met een bijzondere focus op projecten die in de praktische ontwikkelingsfase zitten, voor zover de projecten binnen de federale bevoegdheden vallen en de principes van “do no significant harm” respecteren.

Voor meer informatie

Clean Hydrogen for Clean Industry

Met de projectoproep “Clean Hydrogen for Clean Industry” wil de federale overheid steun bieden aan innovatieve waterstofprojecten die mee vorm geven aan de federale waterstofstrategie. Deze oproep beoogt in eerste instantie projecten die in de praktische ontwikkelingsfase zitten, en dat zowel op het vlak van productie en gebruik van waterstof voor zover de projecten binnen de federale bevoegdheden vallen en de principes van “do no significant harm” respecteren.

Voor meer informatie

Laatst bijgewerkt
18 januari 2024