De affichage van brandstofprijzen in euro per 100 km is niet opgezet als een realtime indicatie van de brandstofprijzen.

De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op een gemiddelde van de consumentenprijzen van 4 tot 6 maanden geleden. Ze geven dus niet noodzakelijk de huidige situatie weer. Het doel van de affichage is de consument te informeren over het bestaan van alternatieve brandstoffen en hun prijs in vergelijking met conventionele brandstoffen.

Vanaf 1 april 2022 verplicht een Europese richtlijn om in tankstations een prijsvergelijking van de verschillende brandstoffen te tonen.

Om minder afhankelijk te worden van aardolie en de milieu-impact van het wegvervoer te verminderen, wil de Europese Unie de ontwikkeling van wagens op alternatieve brandstoffen stimuleren. Daarom is het belangrijk dat consumenten beter geïnformeerd worden om hen te helpen bij de keuze van hun wagen. Niet enkel de aankoopprijs van de wagen is daarbij belangrijk, ook de prijs die de consument betaalt aan de pomp.

Waarom een nieuwe affichage van brandstofprijzen?

Voor de consument is het relatief gemakkelijk om de prijs van diesel en benzine te vergelijken. Maar er zijn andere, soms minder bekende soorten brandstof die wellicht beter geschikt zijn, niet alleen voor hun gebruikers maar ook voor het milieu.

De nieuwe affichage vergelijkt de prijzen van alle brandstoffen. Per type brandstof gaat het om de hoeveelheid die nodig is om 100 kilometer af te leggen met een "standaard" auto (d.w.z. een auto die overeenkomt met de meest verkochte nieuwe personenauto's).

Welke info bevatten de nieuwe affiches?

De nieuwe affiches tonen de gemiddelde marktprijzen van de volgende zes brandstoffen per kwartaal op basis van een verbruik per 100 km:

 • benzine 95 E10
 • diesel B7
 • LPG
 • elektriciteit
 • waterstof
 • CNG

Hoe worden de brandstofprijzen berekend?

De prijsberekeningsmethode werd op Europees niveau bepaald, zodat de prijzen in alle lidstaten vergelijkbaar zijn. 

De FOD Economie vergelijkt de brandstofprijzen over een afstand van 100 km voor de meest verkochte automodellen binnen een segment (de wagens worden in functie van hun massavermogen en gewicht in verschillende segmenten ingedeeld).

De informatie van de WLTP-testprocedures (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) laat toe om het gemiddelde brandstofverbruik van de best verkopende modellen te bepalen.

Dat gemiddelde verbruik (in brandstofeenheden per 100 km) wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde brandstofprijzen die in de loop van het voorafgaande kwartaal geregistreerd werden (in euro per brandstofeenheid). Het resultaat is de prijs in euro per 100 km.

Waar komen de gegevens die gebruikt worden om de gemiddelde prijs per 100 km te berekenen vandaan?

Die gegevens komen van:

 1. de autoproducenten via het WLTP-protocol (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures), voor het gemiddelde brandstofverbruik van de wagens
 2. van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de gemiddelde brandstofprijzen
 3. van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voor het meest verkochte segment en de meest verkochte automodellen per brandstoftype binnen het meest verkochte segment

Waar kan ik de nieuwe affiches zien?

Op een goed zichtbare plaats bij de pompen en in de winkels van tankstation die ten minste drie van de volgende zes brandstoffen aanbieden:

 • benzine 95 E10
 • diesel B7
 • LPG
 • elektriciteit
 • waterstof
 • CNG

Waar vind ik de wetgeving over de nieuwe brandstofprijsvergelijking?

In de Richtlijn 2014/94/EU en zijn uitvoeringsverordening (EU) 2018/732, alsook in de koninklijke besluiten van 13 april 2019 en van 9 december 2021 (zie de rubriek "wetgeving" onderaan deze pagina)

De meest recente informatie vindt u op de webpagina van de FOD Economie.

Bij wie kan ik terecht voor bijkomende informatie?

Hebt u andere vragen? Dan kunt u terecht bij

FOD Economie
Algemene Directie Energie
Dienst Aardolie & FAPETRO

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: 0800 120 33
E-mail: petrole-fapetro@economie.fgov.be

Download de affiche (NL) (PDF, 133.2 KB)

Download de affiche (NL/FR) (PDF, 136.44 KB)

Laatst bijgewerkt
14 maart 2024