E10

E10 is een benzinebrandstof die benzine 95 vervangt.

In de benaming E10 staat:

  • E voor ethanol;
  • 10 voor 10 % (maximum).

Volgens de geldende normen mag deze brandstof dus maximaal 10 % vol bio-ethanol bevatten.

Bio-ethanol is een alcohol die duurzaam wordt geproduceerd uit biomassa. De verbranding ervan stoot gemiddeld ruim 60 % minder CO2 uit vergeleken met benzine.

Sinds 2009 bevat de in België verkrijgbare benzine al maximaal 5 % vol bio-ethanol. Benzine E5 bevat dus nog steeds maximaal 5 % vol bio-ethanol.

In E10 zit maximaal het dubbele, meer bepaald 10 % vol bio-ethanol. Beide benzinebrandstoffen dienen de norm NBN EN 228 (laatste versie) te respecteren.

Het is hierbij vooral de bedoeling om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen van benzinevoertuigen te verminderen. Zo kan ons land zijn doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie in de transportsector halen.

Laatst bijgewerkt
19 oktober 2022