Table of Contents

  Biodiesel is een dieselbrandstof die bestaat uit een gedeelte “gewone” fossiele diesel aangevuld met diesel geproduceerd uit plantaardige olie of dierlijk vet.

  Standaarddiesel (B7)

  De gangbare diesel die te vinden is in de tankstations langs de weg, bevat maximaal 7 % biocomponenten (diesel B7), met andere woorden 1 liter diesel bevat tussen 0 en 0,07 liter biocomponenten. Dat is diesel die voldoet aan de Europese norm NBN EN 590 voor dieselbrandstoffen voor wegvoertuigen.

  Nieuwe dieselbrandstoffen

  Sinds kort zijn er nieuwe Europese normen die ook andere brandstoffen toelaten in dieselmotoren: het gaat om diesel B10, B20, B30 en diesel XTL (synthetische diesel). Deze nieuwe dieselbrandstoffen komen er om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in de transportsector te realiseren. De nieuwe brandstoffen is sinds 23 juli 2018 ook op de Belgische markt gecommercialiseerd.

  De huidige diesel die te vinden is in de tankstations beantwoordt aan de dieselnorm NBN EN590:2013+A1 : 2017 met maximaal 7 % biocomponenten. Dat is diesel B7.

  De nieuwe diesels zijn:

  • diesel B10
   Diesel B10 bevat tot 10 % biocomponenten.
  • diesel B20 en B30:
   Diesel B20 bevat maximaal 20 % biocomponenten en diesel B30  maximaal 30 % biocomponenten. Die producten zijn niet bestemd voor de tankstations langs de weg, maar enkel bestemd voor gebruik in een specifieke groep van voertuigen die op een gecontroleerde manier die brandstoffen gebruiken.
  • diesel XTL
   Diesel XTL is paraffinische synthetische diesel. Diesel XTL kan gemaakt worden uit uiteenlopende basisgrondstoffen, elk met hun eigen procestechnologie: met aardgas (GTL of "Gas To Liquid"), biomassa (BTL of "Bio To Liquid") of via het hydrogeneren van plantaardige olie (HVO of "Hydrogenated Vegetable Oil")

  Verschillende grondstoffen (bv. zaden, noten) mogen gebruikt worden voor de productie van biobrandstoffen voor zover ze de duurzaamheidscriteria respecteren die door de Europese richtlijnen en de Belgische reglementering worden opgelegd. Dat kunnen dezelfde biocomponenten zijn als bij diesel B7, maar wel aanwezig in grotere hoeveelheden: maximaal 10 % voor B10, maximaal 20 % voor B20 en maximaal 30 % voor B30.

  Er is geen verplichting om deze nieuwe diesels op de markt te brengen. De beschikbaarheid van deze producten aan de pomp is afhankelijk van de beslissing van elke brandstofverkoper.

  De producten beantwoorden aan een Europese norm en kunnen dus ook in de andere Europese markten aanwezig zijn. Op dit moment worden biodiesels al aangeboden in onder meer Frankrijk en Nederland.

  Op dit moment garanderen de autoconstructeurs dat diesel B7 (de huidige gangbare diesel in tankstations die maximaal 7 % biocomponenten bevat) voor alle dieselmotoren geschikt is.

  Wanneer de autoconstructeurs de nieuwe dieselbrandstoffen in het voertuig toelaten, kunnen de nieuwe producten de huidige beschikbare diesel in voertuigen vervangen. Alvorens de nieuwe dieselbrandstoffen te tanken, gaat u best na of de handleiding van uw voertuig informatie bevat over de geschiktheid van de nieuwe brandstoffen. Als dat niet het geval is, neem dan eerst contact op met uw garagist of concessiehouder om u te informeren of de nieuwe diesels geschikt zijn voor uw voertuig.

  Bij voertuigen die vanaf oktober 2018 worden ingeschreven, zal de informatie over de geschiktheid van de nieuwe brandstoffen in het instructieboekje en/of op de brandstofklep van het voertuig te vinden zijn.

  Net als met de andere brandstoffen wordt er voor deze nieuwe producten een maximumprijs bepaald die dagelijks te raadplegen is op de website van de FOD Economie.

  Laatst bijgewerkt
  19 oktober 2022