BOFAS staat voor bodemsaneringsfonds voor tankstations.

BOFAS heeft als opdracht de bodemverontreiniging door tankstations in België aan te pakken. Hij doet dit door operationele en/of financiële steun te verlenen voor de bodemsanering van deze terreinen.

In het kader hiervan werd een samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De goedkeuring van dit akkoord leidde tot de oprichting van een interregionale bodemsaneringscommissie en de erkenning van een fonds om de bodem van tankstations in België te saneren.

Voor meer informatie over de activiteiten, de financiering of de werking van het fonds, raadpleeg de website van Bofas.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018