Table of Contents

  De prospectieve studie over de aardgasbevoorradingszekerheid tot 2030-2035 (EPG III) werd eind oktober 2020 onderworpen aan de raadplegingen die voorzien zijn in de wet van 12 april 1965: de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Deze twee instellingen hebben ervoor gekozen om geen advies uit te brengen gezien de beschrijvende aard van de studie.

  In tegenstelling tot de voorgaande editie van de prospectieve studie aardgas tot 2020, maar zoals reeds het geval was voor de tweede studie tot 2025-2030, werd deze studie niet voorgelegd ter beoordeling van de gevolgen voor het milieu, zoals voorzien in de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

  De Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu was immers van mening dat dergelijke beoordeling van de gevolgen voor het milieu niet nodig was gezien de aard van de studie.

  De prospectieve studie downloaden (PDF, 1.65 MB)

  Laatst bijgewerkt
  4 oktober 2022