Table of Contents

  Het ontwerp van PSG tot 2025-2030 (PDF, 3.9 MB) werd einde maart 2016 onderworpen aan de raadplegingen die voorzien zijn in de wet van 12 april 1965.

  In tegenstelling tot de voorgaande editie van de prospectieve studie aardgas tot 2020, werd dit ontwerp niet voorgelegd ter beoordeling van de gevolgen voor het milieu, zoals voorzien in de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu.

  De Algemene Directie Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu was immers van mening dat dergelijke beoordeling van de gevolgen voor het milieu niet nodig was gezien de aard van studie.

  Voor de einddatum (juni 2016), hadden volgende instanties geantwoord:

  Hieronder vindt u de finale versie gewijzigd na de raadplegingen.

  Laatst bijgewerkt
  4 oktober 2022