Het jaarlijkse monitoring rapport van de aardgasmarkt geeft een overzicht van de ontwikkelingen op de Belgische aardgasmarkt in het afgelopen jaar.

Het verslag bestudeert het historische verloop van vraag en aanbod van aardgas, stelt een analyse voor van de piekvraag naar aardgas en geeft een schatting gemaakt van het mogelijk toekomstig aardgasverbruik. Eveneens wordt er een overzicht gegeven van de staat van het aardgasnetwerk.

Dit rapport wordt jaarlijks geactualiseerd en overgemaakt aan de Europese Commissie.

Laatst bijgewerkt
17 januari 2023