Table of Contents

  België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4 Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

  Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

  Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. 

  Documentatie

  Het milieueffectrapport en een niet-technische samenvatting ervan zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits.

  Documenten betreffende het deel werkzaamheden

  Documenten betreffende de strategische beslissing

  Publieke raadpleging

  Het publiek werd tussen 15 april en 15 juni 2021 geraadpleegd.

  Alle 9.552 antwoorden die op de specifieke site ingegeven zijn en de antwoorden die in het kader van die publieke raadpleging rechtstreeks naar de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie gestuurd zijn, werden in dit document (PDF, 16.88 MB) geanalyseerd.

  Adviezen van de betrokkene nationale overheden

  Grensoverschrijdende notificatie

  Op 2 april 2021 werd aan de landen die zich binnen een straal van 1000 km rond de reactoren Doel 1 en 2 bevonden meegedeeld dat er een milieueffectanalyse werd uitgevoerd in het kader van het uitstel van de desactivering van die reactoren.  Onderstaande landen hebben op die notificatie gereageerd.

  De institutionele reacties van die landen zijn gebundeld en kunnen voor elk land via onderstaande linken geraadpleegd worden. Persoonlijke gegevens en reacties van particulieren zijn uit deze documenten gehaald.

  1. Duitsland
   All - Nordrhein-Westfalen (PDF, 467.02 KB)
   All - Rheinland-Pfalz (PDF, 925.66 KB)
  2. Oostenrijk
   AT expert questions (PDF, 2.85 MB)
   BE answers Austria (PDF, 507.74 KB)
   Final expert Statement (PDF, 1.23 MB)
  3. Ierland (PDF, 28.41 KB)
  4. Groothertogdom Luxemburg (PDF, 7.33 MB)
  5. Nederland (PDF, 108.49 KB)
  6. Polen
   BE answers to Poland - Doel 12 (PDF, 233.76 KB)
   ENG translation Polish statement on Doel 1 and 2 (PDF, 249.87 KB)
   Polish statement on Doel NPP (PDF, 802.07 KB)
  7. Zweden (PDF, 184.79 KB)

  Parlementaire werkzaamheden

  De procedure betreffende de goedkeuring van een herstelwet in het kader van het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en 2 is lopend. De parlementaire bespreking van het wetsontwerp zullen beschikbaar zijn op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

  Laatst bijgewerkt
  23 juni 2022