Table of Contents

  Rationeel energieverbruik betekent zo efficiënt mogelijk energie verbruiken om zo meer energie te besparen.

  Een lager energieverbruik levert ook tal van voordelen op zoals

  • een lagere energiefactuur en

  • minder milieuvervuiling.

  Deze tips zijn dus goed voor:

  • uw geldbeugel, 

  • het milieu en

  • uw directe omgeving.

  U hoeft daarbij geen comfort te verliezen.

  Eenvoudige en praktische tips

  Eenvoudige en praktische tips voor een lager elektriciteitsverbruik thuis of op het werk:

  Energie: een gedeelde bevoegdheid

  Energie is een gedeelde bevoegdheid van de federale en gefedereerde overheden.

  De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is bevoegd is voor onder meer

  • het nationaal uitrustingsprogramma voor elektriciteit en grote infrastructuren voor de stockering,

  • het vervoer en de productie van energie.

  De gewesten zijn bevoegd voor onder meer:

  • hernieuwbare energie en

  • rationeel energieverbruik.

  Websites van de gewesten

  Raadpleeg ook de websites van de gewesten voor meer tips over besparing op korte of lange termijn van elektriciteit, gas of stookolie

  Laatst bijgewerkt
  15 juni 2022