Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk.

Dus moet ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperken zodra er een tekort wordt aangekondigd. We weten allemaal dat als we te veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook voor het land: als we veel meer verbruiken dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening afgesloten om een black-out en technische problemen op grote schaal te voorkomen.

De federale regering heeft reeds een aantal acties uitgevoerd om te vermijden dat we tot afschakeling moeten overgaan in noodgevallen:

  • de productie met andere middelen dan kernenergie aanvullen (strategische reserve);

  • de akkoorden voor import van elektriciteit herzien;

  • de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen.

Maar deze acties volstaan misschien niet deze winter, vooral als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden (grote langdurige koude en afwezigheid van wind), met een sterke stijging van hun energieverbruik als gevolg.

Bij een dreigend tekort kunnen grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te verbieden en te beperken:

  • overheidsbesturen, ondernemingen en handelszaken worden gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen;

  • openbare verlichting van monumenten en autosnelwegen kunnen worden uitgeschakeld, evenals decoratieve publieke, commerciële of privébuitenverlichting;

  • ook kan een beperking op het elektriciteitsverbruik in stations en treinen (verwarming, …) en van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we solidair zijn.

Afschakeling is de ultieme maatregel om een algemene black-out te voorkomen.

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik voldoende te verminderen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke geforceerde stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (a priori van 17 tot 20 uur) zijn de "afschakelingen".

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we afschakeling vermijden!

Dit geldt zowel voor de inwoners van de gemeenten die met een afschakeling te maken kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele kleintjes maken één grote.

Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze grootouders, tantes, ooms, neven, nichten of vrienden, want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.