Table of Contents

  Context

  Elk najaar publiceert Elia, de beheerder van het Belgische midden- en hoogspanningsnet, zijn wintervooruitzichten voor de elektriciteitsvoorziening in ons land.

  Volgens de geruststellende analyse van Elia is het risico op een elektriciteitsschaarste tijdens de winter van 2020-2021 erg laag. Dat is ook de mening van de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Daarom heeft de minister van Energie op 15 januari 2019 beslist om geen strategische reserves aan te leggen voor de periode van 1 november 2020 tot 31 maart 2021.

  Op basis van de geruststellende analyse van Elia, die wijst op een laag risico op elektriciteitsschaarste voor de periode 2020-2021, en anderzijds het advies in diezelfde zin van de Algemene Directie Energie, werd er voor de periode van 1 november 2020 tot 31 maart 2021 geen strategische reserve aangelegd. 

  Elia volgt de evolutie van de paramaters over de elektriciteitsbevoorrading van België op de voet en geeft de regering regelmatig een update over de stand van zaken.

  Op elk moment kunt u het risico op een elektriciteitstekort voor de komende zeven dagen inschatten door de  stroomindicator van Elia te raadplegen.

  BE-alertWil u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

  Schrijf u in op BE-alert!

  In welke mate heeft het conflict tussen Rusland en Oekraïne een effect op de Belgische elektriciteitsmarkt?

  Momenteel wordt geen directe impact van het conflict op de Belgische bevoorradingszekerheid voor elektriciteit geïdentificeerd of verwacht. Het Belgische elektriciteitssysteem is in staat om te reageren op mogelijke technische problemen en blijft ook  werken als er een daling van gasleveringen zou zijn.

  Door de escalatie van het conflict zijn de gasprijzen op de internationale aardgasmarkten sterk gestegen. Hoewel er dus voldoende aardgas aanwezig is op de Belgische markt, wordt het aan zeer hoge prijzen verkocht. Dat wordt versterkt door de onzekerheid over mogelijke sancties tegen Rusland en mogelijke tegenreacties van Rusland.

  De prijs van elektriciteit wordt bepaald door de laatste elektriciteitscentrale die nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat is doorgaans een gasgestookte centrale omdat de nucleaire centrales en de hernieuwbare energie meestal niet volstaan. De gasprijs is dus een belangrijk element in het bepalen van de elektriciteitsprijs, aangezien die een belangrijke kostenpost is voor gasgestookte centrales. De sterke stijging van de prijs van aardgas door het conflict in Oekraïne wordt dus doorgerekend in de prijs van elektriciteit.

  Acties op 4 niveaus

  Productie

  Aanleg van een strategische reserve

  Om de bevoorradingszekerheid in België te verzekeren, wordt sinds 2014 een mechanisme van strategische reserve geïntroduceerd in de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De activatie van die strategische reserve is mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden tijdens de winterperiode (van 1 november tot en met 31 maart van het volgende jaar). Dat mechanisme werd door het DG Mededinging goedgekeurd tot en met de winter van 2021-2022. 

  De minister van Energie beslist elk jaar in januari over het volume van de reserve voor de komende winter. Hij kan dat volume in september herzien.

  De strategische reserve kan bestaan uit de potentiële elektriciteitshoeveelheid:

  • van de productie-eenheden die onlangs werden stopgezet, maar die op elk moment tijdens de winterperiode opnieuw geactiveerd kunnen worden. Dat wordt het aanbodbeheer genoemd;
  • die anderzijds bespaard wordt doordat klanten aanvaarden om hun elektriciteitsverbruik geheel of gedeeltelijk en voor een bepaalde duur te verminderen in geval van noodtoestand. Dat wordt het vraagbeheer genoemd.

  In het kader van de opdrachten die hem wettelijk zijn toevertrouwd, heeft Elia een analyse opgesteld waarin wordt geconcludeerd dat het risico op een elektriciteitstekort voor de winter van 2021-2022 uiterst gering is. Daarom heeft de minister van Energie besloten geen strategische reserve aan te leggen voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

  Zie: Strategische reserve elektriciteit

  De kalender van de nucleaire uitstap

  De kalender van de nucleaire uitstap werd aangepast, waarbij de levensduur van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 verlengd werd tot en met 2025.

  Import

  Sinds eind 2014 werden talrijke acties ondernomen om de interconnecties tussen het Belgische en Nederlandse elektriciteitsnet te versterken.

  In de winter 2016-2017 kwam er op de noordgrens een extra transformator. Daardoor kunnen inkomende energiestromen nog beter afgestemd worden op de noden en wordt de performantie van het bestaande elektriciteitsnet verder verhoogd.

  Elia blijft verder werken aan het ontwikkelen van andere technische acties om onze importcapaciteit van elektriciteit uit Nederland nog te vergroten.

  Sinds 31 januari 2019 is er een onderzeese kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en België met een capaciteit van 1012 MW (https://www.nemolink.co.uk). Ook met Duitsland is de Alegro verbinding vanaf 9 november 2020 in gebruik die eveneens 1000 MW extra uitwisseling van stroom mogelijk maakt. België voldoet hiermee ruimschoots aan de Europese verplichtingen inzake interconnectiviteit.

  Onevenwichtstarief

  Het onevenwichtstarief heeft geen betrekking op particulieren en ondernemingen, maar wel op de spelers van de groothandelsmarkt van elektriciteit die stroom kopen en verkopen voor rekening van de leveranciers.

  Met die tamelijk complexe maatregel moeten energieleveranciers hun klanten stimuleren om hun stroomverbruik in geval van schaarste te verminderen.

  De leveranciers die het energiebesparingsspel niet correct spelen krijgen een boete. Zo wordt er een onevenwichtstarief gehanteerd als aan de volgende twee voorwaarden voldaan is: de strategische reserves zijn geactiveerd en het bestaan van een structureel tekort in real time is bevestigd.

  Het doel van de maatregel is om de kans op afschakelen te verkleinen.

  Meer informatie over het onevenwichtstarief op de website van Elia.

  Maatregelen voor een daling van de vraag

  In mei 2013 lanceerde de Algemene Directie Energie van de FOD Economie een studie over de vaststelling van maatregelen om de elektriciteitsvraag in te perken. Naar deze maatregelen kan worden gegrepen wanneer er schaarste drei

  Op basis van een studie van consultant Deloitte en van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden bestudeerde de Algemene Directie Energie diverse maatregelen voor een afname van de vraag.

  Ze bestaan uit twee categorieën:

  • sensibiliseringsmaatregelen die steunen op vrijwillige handelingen van de spelers van de diverse sectoren en
  • bindende maatregelen die bij wettekst worden opgelegd.

  De sensibiliseringsmaatregelen maakten het voorwerp uit van de OFF ON-campagne uit 2014.

  De maatregelen bestaan uit vier grote categorieën:

  1. Burgers en residentiële sector:
   • sensibiliserings- en verbodsmaatregelen voor een lager verbruik door burgers in hun dagelijkse leven (verwarming, toestellen in sluimerstand, huishoudtoestellen, verlichting, enz.)
  2. Gebouwen:
   • sensibiliserings- en verbodsmaatregelen voor een lager verbruik in gebouwen (verlichting, verwarming, ventilatie, ICT, enz.)            
    Het gaat om alle gebouwen van persoonlijke of professionele aard:
    • administratieve gebouwen
    • winkels en handelszaken
    • enzovoort
    •  

   De Algemene Directie Energie heeft daarvoor een document opgesteld dat een procedure inhoudt voor niet-residentiële gebouwen met het oog op een vermindering van het energieverbruik.

  3. Verlichting:
   • sensibiliserings- en verbodsmaatregelen voor een maximale beperking van de verlichting en een afschakeling van alle onnodige verlichting, met name van:
    • privébuitenverlichting, decoratieve verlichting, enzovoort;
    • verlichting van de autosnelwegen en een aantal andere wegen;
    • buitenverlichting van openbare gebouwen, plaatsen en monumenten (fonteinen, monumenten, musea, enzovoort);
    • reclameborden, kerstverlichting, enzovoort.
  4. Treinverkeer
   • maatregelen voor een beperking van het energieverbruik in stations, treinen (verwarming, enzovoort) en andere infrastructuur.
  Laatst bijgewerkt
  14 maart 2022