Juridisch gezien verwijst het begrip “afschakelplan” naar het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit.

Om de communicatie te vergemakkelijken en voor een eenvoudiger begrip gebruiken wij op deze site de term "afschakelplan" om de concrete uitvoering van de afschakeling aan te duiden zoals die voorzien is in het ministerieel besluit (praktische modaliteiten van de afschakeling).

Met uitzondering van de industriële klanten met een grote elektriciteitsconsumptie, die rechtstreeks geconnecteerd zijn met het Elia-netwerk, zijn alle consumenten verbonden met distributiecabines.

Door op de kaart te klikken kunt u per provincie onze tabellen raadplegen met

  • het aantal distributiecabines op het grondgebied van een gemeente,

  • het aantal distributiecabines in deze gemeente dat betrokken is bij het afschakelplan.

Deze tabellen geven een algemeen overzicht van het afschakelplan. Maar, de status van een cabine kan wijzigen ingevolge bijvoorbeeld incidenten of onderhoudswerken op het elektriciteitsnet.

Afhankelijk van de locatie en bestemming voedt elke distributiecabine een grotere of kleinere geografische zone (gaande van één enkel gebouw, zoals bijvoorbeeld een kmo of een groot pand, tot een zone met een doorsnede van meerdere honderden meters) en een groter of kleiner aantal klanten.

Bijgevolg kan een gemeente die op haar grondgebied geen distributiecabine heeft die bij het afschakelplan betrokken is, desondanks toch betrokken zijn door een distributiecabine op het grondgebied van een buurgemeente die wel is opgenomen in het afschakelplan

De exacte locatie van de distributiecabines wordt om veiligheidsredenen niet publiek gemaakt. De provinciegouverneurs beschikken over de precieze locatie en de status van elke cabine die mogelijk kan worden afgeschakeld om op lokaal niveau de nodige voorbereidende maatregelen te kunnen nemen.

Om te weten tot welke afschakelschijf uw straat behoort, raadpleeg de website van de distributienetbeheerder van uw gemeente.

Volledige tabel van het afschakelplan (PDF, 297.64 KB) (land)

Tabellen per provincie

BE-alertWil u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

Schrijf u in op BE-alert!

Laatst bijgewerkt
4 februari 2019