Juridisch gezien verwijst het begrip “afschakelplan” naar het ministerieel besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit.

Om de communicatie te vergemakkelijken en voor een eenvoudiger begrip gebruiken wij op deze site de term "afschakelplan" om de concrete uitvoering van de afschakeling aan te duiden zoals die voorzien is in het ministerieel besluit (praktische modaliteiten van de afschakeling).

Met uitzondering van de industriële klanten met een grote elektriciteitsconsumptie, die rechtstreeks geconnecteerd zijn met het Elia-netwerk, zijn alle consumenten verbonden met distributiecabines.

De kaart toont de gemeenten waarin er zich elektriciteitscabines bevinden die in het afschakelplan zijn opgenomen.

Selecteer met behulp van de filter (icoon "trechter") de afschakelschijf of -schijven die u wilt zien verschijnen. Als er zich in de deelgemeente een cabine bevindt die in de geselecteerde afschakelschijf of -schijven is opgenomen, dan wordt die deelgemeente ingekleurd. 

Dat betekent echter niet dat het hele grondgebied van die deelgemeente wordt afgeschakeld. Een afschakelbare cabine kan bovendien een impact hebben op een naburige gemeente. Tip: Als u de zoekbalk voor het adres in de kaart gebruikt, typ dan alleen de naam van de gemeente die u wilt visualiseren, en niet het volledige adres.

Door op de gekleurde zone van de kaart te klikken, verschijnt er een pop-upvenster met de naam van de geselecteerde gemeente. Klik op het pijltje rechts voor een overzicht van het totale aantal cabines in die deelgemeente, het aantal cabines in elke afschakelschijf en het aantal cabines dat niet kan worden afgeschakeld. U vindt er ook een link naar de website van de distributienetbeheerder van de gemeente. Via die link kunt u controleren of uw straat eventueel getroffen is door het afschakelplan.

De havens van Gent en Antwerpen en de luchthavens van Zaventem, Oostende, Luik en Charleroi worden niet afgeschakeld.

 

De kaart in een nieuw venster openen

De status van een cabine kan wijzigen ingevolge bijvoorbeeld incidenten of onderhoudswerken op het elektriciteitsnet.

Afhankelijk van de locatie en bestemming voedt elke distributiecabine een grotere of kleinere geografische zone (gaande van één enkel gebouw, zoals bijvoorbeeld een kmo of een groot pand, tot een zone met een doorsnede van meerdere honderden meters) en een groter of kleiner aantal klanten.

Bijgevolg kan een gemeente die op haar grondgebied geen distributiecabine heeft die bij het afschakelplan betrokken is, desondanks toch betrokken zijn door een distributiecabine op het grondgebied van een buurgemeente die wel is opgenomen in het afschakelplan.

De exacte locatie van de distributiecabines wordt om veiligheidsredenen niet publiek gemaakt. De provinciegouverneurs beschikken over de precieze locatie en de status van elke cabine die mogelijk kan worden afgeschakeld om op lokaal niveau de nodige voorbereidende maatregelen te kunnen nemen.

Om te weten tot welke afschakelschijf uw straat behoort, raadpleeg de website van de distributienetbeheerder van uw gemeente.

BE-alertWil u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

Schrijf u in op BE-alert!

Laatst bijgewerkt
25 november 2021