Table of Contents

  Door de sterke afhankelijkheid van elektriciteit, kan iedereen de gevolgen van een stroomonderbreking snel voelen, zowel thuis, op het werk en als in het openbaar.

  Het federale crisiscentrum maakte een duidelijke analyse van de gevolgen van een afschakeling.

  Een plotse stroomonderbreking creëert een zekere wanorde, doordat apparatuur en infrastructuur onverwachts uitvallen.

  Als een onderbreking van de elektriciteitsbevoorrading op grote schaal plaatsvindt, kunnen er zich verschillende situaties voordoen zoals:

  • personen die vastzitten in liften, achter gesloten deuren, …

  • verkeersongevallen en opstoppingen door het uitvallen van de verkeersinfrastructuur, het automatisch sluiten van slagbomen, …

  • een overbelasting van de hulpcentrales 100 en 112.

  Bij het uitvallen van de stroom voor een langdurige periode, kunnen domino-effecten optreden in verschillende socio-economische sectoren. De beschikbare noodvoorzieningen laten toe om een periode te overbruggen van 2 uur tot meerdere dagen, naargelang de sector. Dit betekent evenwel dat vanaf een periode van 2 uur zonder stroom de gevolgen zich stapsgewijs laten voelen.

  Ons voorbereiden en tijdig ons elektriciteitsverbruik verkleinen kan ervoor zorgen dat we een stroomonderbreking (afschakeling) kunnen doorkomen of zelfs vermijden. 

  Welke gevolgen kan de bevolking ondervinden?

  Voor de meesten onder ons is het een haalbare kaart om een periode van enkele uren zonder stroom te overbruggen. Dit neemt niet weg dat u zich ervan bewust moet zijn dat alledaagse functies wegvallen in geval van afschakeling.

  Er kunnen zich verschillende situaties voordoen bij het uitvallen van de elektriciteit:

  • de vaste telefonie is verstoord, net als de mobiele telefonie die stapsgewijs uitvalt;

  • de verlichting werkt niet;

  • elektrische apparatuur zoals frigo’s, diepvriezers, televisie, computers, … functioneren niet;

  • het opladen van elektrische apparatuur is onmogelijk;

  • verwarmingsketels vallen uit;

  • liften en automatische garagepoorten werken niet;

  • pompinstallaties om overstromingen te vermijden, vallen uit;

  • de druk op het leidingwater kan verminderen. 

  Welke gevolgen zien we in de publieke ruimte?

  Niet alleen thuis, maar ook in de publieke ruimtes zijn de gevolgen van de stroomonderbreking sterk voelbaar.

  Wat kan er gebeuren als u tijdens een afschakeling buitenshuis bent?

  • Tankstations werken niet in de betrokken regio.

  • Sommige slagbomen van treinoverwegen worden uit veiligheid gesloten.

  • Straatverlichting, verkeerslichten, enz. kunnen uitvallen.

  • Trein-, tram- en metroverkeer kan stranden.

  • De vaste en mobiele telefonienetwerken en de hulpcentrales 100 en 112 kunnen overbelast geraken.

  • Geldautomaten werken niet.

  De mobiliteit ondervindt vrij snel hinder en de kans op meer ongevallen en verkeerschaos is dan ook reëel. 

  Te ondernemen acties rond stroomschaarste

  In tegenstelling tot plotse stroomonderbrekingen, kan de overheid zich wel concreet voorbereiden bij een opduikende elektriciteitsschaarste. Het federale crisiscentrum zorgt voor een nauwe samenwerking met diensten van gouverneurs, burgemeesters, federale en regionale overheden, bedrijfsfederaties enz. Samen anticiperen zij zoveel mogelijk op potentiële gevolgen en ondernemen zij preventieve acties.

  Ook als burger kunt u zich informeren en voorbereiden op een afschakeling. Maar vergeet niet dat een afschakeling geen noodwendigheid is: als we het elektriciteitsverbruik verminderen, is het mogelijk om afschakeling te vermijden. Zelfs als u niet rechtstreeks betrokken bent, kent u ongetwijfeld iemand die in een afschakelbare zone woont. In tijden van crisis is solidariteit belangrijk en alle beetjes helpen om het risico op schaarste te beperken.

  Hoe een schaarste vermijden?

  BE-alertWil u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

  Schrijf u in op BE-alert!

  Laatst bijgewerkt
  21 februari 2020