Table of Contents

  De continue monitoring is gebaseerd op de meest recente gegevens op het open dataplatform van Elia en worden dagelijks om 12u bijgewerkt.

  Grafiek 1 presenteert de totale belasting (of de totale vraag naar elektriciteit op het geanalyseerde tijdstip) geregistreerd op het Belgische net, per kwartier, voor de vorige dag. De totale belasting houdt rekening met alle belastingen op het Elia-net en alle belastingen op de distributienetten die erop zijn aangesloten (inclusief geschatte netverliezen). Die belasting wordt uitgedrukt in megawatt (MW).

  Zie ook:

  Grafiek 1. Totale netbelasting van de vorige dag (MW)

   

  Grafiek 2 presenteert de fysieke energiestroom van de vorige dag, per uur, op de interconnecties tussen België en zijn buurlanden. Een positieve waarde betekent een export uit België, terwijl een negatieve waarde een import naar België betekent. Deze energiestroom is uitgedrukt in MW.

  Grafiek 2. Netto-export per buurland van de vorige dag (MW)

   Grafiek 3 presenteert de day-ahead planning van de elektriciteitsproductie per kwartier, van de eenheden die worden geëxploiteerd in het kader van een contract voor de injectie van productie-eenheden (CIPU's) ondertekend met Elia, en dit  geaggregeerd per brandstoftype. 

  Grafiek 3. Day-ahead planning  van de elektriciteitsproductie per brandstoftype (MW)

  CP = steenkoolproducten, LF = aardolieproducten, NG = aardgas, NU = nucleair, SO = zonne-energie, WA = waterkracht, WI = wind, en OTHER = andere.


  Grafiek 4 presenteert de day-ahead prijs van elektriciteit in de Belgische biedzone.

  Grafiek 4: Day-ahead prijs van elektriciteit in euro/MWh

  Laatst bijgewerkt
  29 augustus 2022