Table of Contents

  Backward monitoring neemt op dagelijkse basis de elektriciteitsbevoorrading tijdens de voorbije kalendermaand onder de loep. Dat laat toe om onverwachte tendensen op te merken en te interpreteren die bij een focus op het hier en nu over het hoofd kunnen worden gezien.

  Zie ook:

  Historisch statistisch overzicht

  U vindt de officiële statistieken die zijn opgesteld in het kader van de Europese Verordening (EG) nr. 1099/2008 over energiestatistieken via onderstaande links:

  Een samenvatting van de belangrijkste Belgische energiegegevens is ook te vinden in de kerncijfers.

  De hieronder gepresenteerde data hebben dat officiële statistisch karakter niet.

  Maandelijks overzicht van de beschikbare productiecapaciteit

  Tabel 1 geeft de geïnstalleerde productiecapaciteit weer voor september 2022. Die bedraagt 25.471 MW. Meer dan de helft daarvan (14.573 MW) kan tot op het niveau van de productiesites worden opgevolgd via het ENTSO-E Transparancy Platform.

  Tabel 1 Geïnstalleerde productiecapaciteit (MW)

   

  Totaal

  Monitoring productiecapaciteit mogelijk via ENTSO-E

  Totaal 25471 14573
  Aardgas 6729 4800
  Nucleair 5943 5943
  Zon 4788  
  Wind Onshore 2787  
  Wind Offshore 2254 2254
  Hydro 'pumped storage' 1308 1308
  Biomassa 700 268
  Afval 360  
  Aardolie 398  
  Hydro 'run of river' 185  
  Andere 19  

  De dagelijkse gegevens over de beschikbare productiecapaciteit (rond 18 u.) vindt u in grafiek 1. Het tijdstip is gekozen omwille van de relevantie (behoort tot de periode met het piekverbruik).

  De evolutie van de effectieve beschikbaarheid van de verschillende productiecapaciteiten, per vector, wordt weergegeven door de kolommen. De totale opgevolgde capaciteit (14,6 GW) wordt weergegeven door de groenblauwe lijn. In de loop van de maand september 2022 was tussen 76 % en 88 % van de gemonitorde productiecapaciteit beschikbaar.

  Grafiek 1:  Geïnstalleerde en operationele productiecapaciteit in september 2022 (MW)

  Tabel 2 geeft detailinformatie over de niet-beschikbaarheid van productiesites in de maand september. Tihange 1  was gedurende de eerse helft van september niet beschikbaar omwille van een gepland onderhoud. Gedurende de maand september kregen ook meerdere gascentrales een geplande onderhoudsbeurt. Vanaf oktober 2022 wordt een eerste nucleaire centrale (Doel 3) permanent van het net gehaald.

  Tabel 2: Onbeschikbaarheid van productie-eenheden

  Nature

  Unavailability period
  Start - end

  Unit Name

  Fuel Type

  Capacity
  Installed (MW)

  Capacity
  Available (MW)

  Forced outage

  29.08.2022 09:02 - 05.09.2022 20:00 (CEST)

  RODENHUIZE 4

  Biomass

  268

  0

  Planned outage

  14.09.2022 03:00 - 15.09.2022 00:00 (CEST)

  RODENHUIZE 4

  190

  Planned outage

  15.09.2022 00:00 - 17.09.2022 05:00 (CEST)

  RODENHUIZE 4

  175

  Planned outage

  02.09.2022 22:00 - 05.09.2022 23:59 (CEST)

  Amercoeur 1 R GT

  Fossil Gas

  289

  0

  Planned outage

  02.09.2022 22:00 - 05.09.2022 23:59 (CEST)

  Amercoeur 1 R ST

  Fossil Gas

  162

  0

  Planned outage

  04.09.2022 18:00 - 04.09.2022 21:00 (CEST)

  DROGENBOS GT1

  Fossil Gas

  150

  0

  Forced outage

  04.09.2022 23:59 - 07.09.2022 10:01 (CEST)

  Planned outage

  04.09.2022 18:00 - 04.09.2022 21:00 (CEST)

  DROGENBOS GT2

  150

  0

  Planned outage

  04.09.2022 18:00 - 04.09.2022 21:00 (CEST)

  DROGENBOS ST

  160

  0

  Planned outage

  18.09.2022 00:00 - 24.09.2022 00:00 (CEST)

  HERDERSBRUG GT1

  Fossil Gas

  157

  0

  Planned outage

  12.08.2022 00:00 - 03.11.2022 06:00 (CEST)

  HERDERSBRUG GT2

  156

  0

  Planned outage

  12.08.2022 00:00 - 12.10.2022 06:00 (CEST)

  HERDERSBRUG ST

  167

  0

  Forced outage

  03.09.2022 06:00 - 03.09.2022 20:00 (CEST)

  Marcinelle Energie (Carsid)

  Fossil Gas

  413

  0

  Planned outage

  10.09.2022 00:00 - 12.09.2022 05:59 (CEST)

  Forced outage

  12.09.2022 15:00 - 12.09.2022 20:00 (CEST)

  Planned outage

  27.05.2022 00:00 - 10.10.2022 00:00 (CEST)

  SAINT-GHISLAIN STEG

  Fossil Gas

  350

  0

  Planned outage

  01.04.2022 00:00 - 03.10.2022 06:00 (CEST)

  VILVOORDE TGV

  Fossil Gas

  385

  0

  Planned outage

  16.09.2022 00:00 - 01.10.2022 18:22 (CEST)

  Zandvliet Power

  Fossil Gas

  386

  0

  Forced outage

  12.09.2022 13:54 - 12.09.2022 20:20 (CEST)

  Zelzate 2 Knippegroen

  Fossil Gas

  315

  230

  Planned outage

  13.09.2022 22:00 - 17.09.2022 05:00 (CEST)

  0

  Forced outage

  27.09.2022 07:26 - 27.09.2022 19:29 (CEST)

  240

  Forced outage

  28.09.2022 06:51 - 28.09.2022 20:59 (CEST)

  Planned outage

  12.09.2022 05:48 - 22.09.2022 17:48 (CEST)

  COO 3 T

  Hydro Pumped Storage

  158

  0

  Forced outage

  07.09.2022 18:07 - 07.09.2022 21:00 (CEST)

  COO 4 T

  230

  0

  Planned outage

  01.08.2022 08:00 - 05.01.2023 17:00 (CEST)

  COO 5 T

  230

  0

  Planned outage

  23.07.2022 00:00 - 24.09.2022 00:00 (CEST)

  DOEL 3

  Nuclear

  1006

  978

  Planned outage

  23.04.2022 04:49 - 15.09.2022 07:46 (CEST)

  TIHANGE 1N

  Nuclear

  481

  0

  Forced outage

  15.09.2022 08:00 - 18.09.2022 09:59 (CEST)

  471

  Planned outage

  23.04.2022 04:49 - 16.09.2022 07:41 (CEST)

  TIHANGE 1S

  481

  0

  Forced outage

  17.09.2022 17:40 - 18.09.2022 10:50 (CEST)

  Belwind Phase 1

  Offshore Wind

  171

  0

  Planned outage

  02.09.2022 08:00 - 02.09.2022 18:24 (CEST)

  Norther Offshore WP

  Offshore Wind

  370

  0

  Bron: ENTSO-E

  Maandelijks overzicht van de evolutie van de elektriciteitsgroothandelprijzen

  De verkoop van elektriciteit tussen producenten en leveranciers kan op verschillende manieren gebeuren, onder meer via langetermijncontracten of via de day-ahead-marktplatforms. De "day-ahead"-markt, die tot stand komt op basis van het snijpunt van vraag- en aanbodcurves, heeft het voordeel dat één enkele prijs voor elk uur van de dag in België één dag op voorhand wordt vastgesteld. Het weerspiegelt dus de productiekosten van elektriciteit op korte termijn.  Hoewel de ontwikkeling op korte termijn niet rechtstreeks wordt weerspiegeld in de huishoudrekeningen, geeft de algemene tendens ervan wel een indicatie van de ontwikkeling van de elektriciteitskosten. 

  De grafieken hieronder hebben betrekking op de “day-ahead”-prijs – de meest gangbare groothandelsprijsindicator - die gebaseerd is op gesloten contracten voor de volgende dag.

  In grafiek 2 wordt voor iedere dag van de maand de day-ahead elektriciteitsprijs omstreeks 18 u. weergegeven, samen met de minimum- en maximum-day-ahead-prijs van die dag. In september fluctueerde de maximumprijs tussen 196 €/MWh en 640 €/MWh en de minimumprijs tussen -9 €/MWh en 196 €/MWh.

  Grafiek 2: Belgische day-ahead-prijs elektriciteit

  Bron: ENTSO-E


  In grafiek 3 worden de day-ahead prijzen van België omstreeks 18 u. vergeleken met die van de buurlanden.

  Grafiek 3: day-ahead-prijs elektriciteit: België en buurlanden

  Bron: ENTSO-E

  Zolang er geen congestie is op de interconnecties zijn de day-ahead-prijzen van België en zijn buurlanden gelijk. De Belgische markt is inderdaad verbonden met de markten van zijn buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Congestie onstaat wanneer er onvoldoende interconnectiecapaciteit is om via internationale uitwisseling van elektriciteit te komen tot een grensoverschrijdende evenwichtsprijs. Onder deze omstandigheden kunnen de prijzen tussen de landen van de koppelingsruimte uiteenlopen.

  In september lopen de prijzen van België en de buurlanden  op een dertiental dagen gelijk. Op de andere dagen zijn de prijsverschillen tussen de buurlanden evenwel veel minder uitgesproken dan vorige maand.

  De groothandelsprijs voor gas, die een grote impact heeft op de elektriciteitsprijs, is (hoewel nog steeds dramatisch hoog) in september lager dan in augustus. Dit weerspiegelt zich in elektriciteitsgroothandelsprijzen die (hoewel nog steeds dramatisch hoog) lager zijn dan tijdens vorige maand.  

  Een meer volledige analyse waarbij de prijzen voor de Belgische verbruiker worden vergeleken met die in de buurlanden, is te vinden in de studie van de CREG "A European comparison of electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers"

  Maandelijks overzicht van de Belgische elektriciteitsbevoorrading

  Grafiek 4 laat zien hoe de Belgische Load (belasting) wordt gedekt omstreeks 18 u. (piekverbruik), voor elke dag van de  voorbije maand. Deze grafiek toont de verdeling van de binnenlandse opwekking per technologie en de rol die de invoer en uitvoer van elektriciteit spelen in onze voorziening. Er zij op gewezen dat de categorie "Andere" alle productiecapaciteiten omvat die niet in een andere categorie zijn opgenomen, alsook capaciteiten die niet rechtstreeks door Elia worden gecontroleerd. Deze categorie omvat dus onder meer de niet door Elia gemonitorde zonne-energie, hydraulische energie, afval, enz. 

  In september situeert de Load zich omstreeks 18 u. tussen ±8.286  en ±10.376 MW (laagste waarden gewoonlijk in weekends en op feestdagen). Het beschikbare productievermogen uit zonne- en windenergie fluctueert sterk tussen 1.301 en 3.364 MW. Vooral gedurende de tweede helft van september wordt uitgesproken veel elektriciteit geëxporteerd; er is bijna geen import van elektriciteit.

  Grafiek 4: Overzicht Belgische elektriciteitsbevoorrading omstreeks 18 u. voor elke dag van september 2022

  Bron: ENTSO-E

   

  Laatst bijgewerkt
  17 oktober 2022