Table of Contents

  In normale tijden is er weinig risico dat de elektriciteit opraakt om aan de verbruiksbehoeften te voldoen. De overheid, de marktdeelnemers en de netbeheerders hebben namelijk op verschillende niveaus maatregelen genomen om de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in ons land te waarborgen.

  Er zal echter altijd een zeker risico blijven bestaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan niet worden uitgesloten dat er een tekort aan elektriciteit ontstaat om het piekverbruik op bepaalde tijdstippen van de dag op te vangen.

  U kunt op elk moment de situatie in ons land voor de komende zeven dagen volgen door de stroomindicator te raadplegen ingevoerd door Elia, de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit. 

   

  Wat betekenen de verschillende kleuren van de stroomindicator?

  De stroomindicator wordt dagelijks bijgewerkt op basis van de gegevens waarover het nationale controlecentrum van Elia beschikt.  Dit centrum beheert het evenwicht op het elektriciteitsnet in realtime.

  Opmerking: er wordt geen rekening gehouden met onverwachte incidenten (plaatselijke stroomonderbrekingen, schade door weersomstandigheden ...).

  Wenst u een waarschuwingsbericht te ontvangen bij een dreigende schaarste of afschakeling? 

  Schrijf u in op BE-alert! logo-BE-alert.png

  Laatst bijgewerkt
  7 november 2022