Om de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te garanderen, voert de FOD Economie een studie uit om de waarde te bepalen die een consument werkelijk hecht aan elektriciteit en bevoorradingszekerheid. Deze informatie zal worden gebruikt om, overeenkomstig de ACER-methodologie, een betrouwbaarheidsnorm op te stellen voor het Belgische elektriciteitssysteem.

 IntoTheMinds maakt deel uit van het onderzoeksconsortium dat door de FOD Economie werd geselecteerd en dat zich buigt over deze raming. IntoTheMinds is een marktonderzoeks- en marketingadviesbureau gevestigd in België (Brussel) en Frankrijk (Parijs). Zij voeren projecten uit in heel Europa en voor alle sectoren, waaronder tevredenheidsonderzoeken, B2B- en B2C-marktonderzoek, analyse van klantervaringen, marketingstrategie, data-analyse.

Meer informatie over IntoTheMinds

De FOD Economie garandeert de consumenten die door dit marktonderzoeksbureau worden gecontacteerd het officiële karakter van de enquête en verzekert hun dat de meegedeelde gegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en enkel zullen worden gebruikt in het strikte kader van de toegekende overheidsopdracht.

Laatst bijgewerkt
5 april 2022