Een capaciteitsmechanisme wordt in artikel 2, punt 22, van Verordening nr. 943 gedefinieerd als een tijdelijke maatregel die tot doel heeft het vereiste niveau van toereikendheid van de hulpbronnen te bereiken door de beschikbaarheid van capaciteit te vergoeden. Er zijn verschillende soorten capaciteitsmechanismen, waaronder de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).

Volgens artikel 21, lid 3, van dezelfde verordening beoordelen de lidstaten eerst of een capaciteitsmechanisme in de vorm van een strategische reserve de problemen in verband met de toereikendheid van de hulpbronnen kan oplossen. Indien dit niet het geval is, kunnen de lidstaten een ander type capaciteitsmechanisme toepassen. Ter herinnering: België had het mechanisme van de strategische reserve al in de winter van 2014-2015 ontwikkeld (SA 48648).

In 2021 heeft België bij de Europese Commissie een verzoek om staatssteun ingediend voor een CRM op basis van "betrouwbaarheidsopties".

Laatst bijgewerkt
16 november 2022