Energiebronnen vormen een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven en voor de sociaaleconomische activiteiten van de samenleving. Voor bijna al onze dagelijkse activiteiten hebben huishoudens en ondernemingen

  • aardgas,

  • aardolie en

  • elektriciteit

nodig.

Om de voortzetting van deze activiteiten te garanderen is het nodig dat de energiebevoorradingszekerheid gewaarborgd kan blijven.

Voor het waarborgen van deze zekerheid, richt België zich op de optimale diversificatie van energiebronnen en geeft hierbij prioriteit aan hernieuwbare energie

  • wind,

  • zonnepanelen,

  • biomassa,

  • waterkracht, en

  • andere.

Ondanks het beleid inzake bevoorradingszekerheid van het land bestaat er geen nul risico en kunnen er zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen.

Daarom is het noodzakelijk om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op crisissituaties alsook te beschikken over noodplannen om een crisissituatie zo goed als mogelijk te beheersen. 

Laatst bijgewerkt
13 september 2021