De maatregelen om de bevoorradingszekerheid van aardgas in België te garanderen schrijven zich in een Europees kader in.

Het Europese kader steunt op de Europese Verordening nr. 994/2010 met maatregelen tot veiligstelling van de aardgaslevering. Het doel van deze verordening is de bevoorradingszekerheid van gas te vrijwaren voor het geheel van de lidstaten van de EU door solidaire en gecoördineerde acties bij bevoorradingscrisis van gas te bevorderen, op het niveau van preventieve acties en op niveau van de reactie bij concrete bevoorradingsonderbrekingen.

Conform deze verordening hhet België:

Deze plannen worden om de twee jaar geactualiseerd waarbij telkens een geüpdatete versie wordt overgemaakt aan de Europese Commissie.

Deze Europese verordening heeft de Groep Coördinatie Gas opgericht met als opdracht de coördinatiemaatregelen in verband met de bevooradingszekerheid van aardgas mogelijk te maken.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018