De maatregelen om de bevoorradingszekerheid van aardgas in België te garanderen schrijven zich in een Europees kader in.

Het Europese kader steunt op de Europese Verordening nr. 994/2010 met maatregelen tot veiligstelling van de aardgaslevering. Het doel van deze verordening is de bevoorradingszekerheid van gas te vrijwaren voor het geheel van de lidstaten van de EU door solidaire en gecoördineerde acties bij bevoorradingscrisis van gas te bevorderen, op het niveau van preventieve acties en op niveau van de reactie bij concrete bevoorradingsonderbrekingen.

Conform deze verordening hhet België:

  • een risicoanalyse daarbij worden een aantal scenario’s uitgelicht die mogelijk een impact kunnen hebben op de Belgische aardgasmarkt;
  • een preventief actieplan (PDF, 2.81 MB) dat een overzicht geeft van de maatregelen die al bestaan om deze risico’s in te perken;
  • een noodplan (PDF, 829.44 KB) met de maatregelen die beschikbaar zijn om het hoofd te bieden aan een aanvoercrisis of een tekort aan aardgas.

Deze plannen worden om de vier jaar geactualiseerd waarbij telkens een geüpdatete versie wordt overgemaakt aan de Europese Commissie, die publiceert ook de preventieve actie- en noodplannen van de lidstaten op haar website.

Deze Europese verordening heeft de Groep Coördinatie Gas opgericht met als opdracht de coördinatiemaatregelen in verband met de bevooradingszekerheid van aardgas mogelijk te maken.

Laatst bijgewerkt
9 november 2020