Table of Contents

    Het CRM is ingevoerd via de CRM-wet als onderdeel van de elektriciteitswet. Deze wet legt de grote principes van het mechanisme vast zoals de ontvankelijkheidscriteria, het jaarlijkse te volgen proces, de rollen en de controlemodaliteiten.

    Via koninklijke besluiten worden bepaalde elementen van het mechanisme verder uitgewerkt:

    De gedetailleerde werking van het mechanisme is vastgelegd in de werkingsregels:

    Laatst bijgewerkt
    9 september 2021