België bevindt zich in het hart van het Europese gaslandschap. Het beschikt over een grote en gediversifieerde aardgasvoorraad, waardoor het te allen tijde de bevoorrading van zijn woonbevolking en ondernemingen kan verzekeren.

Maar ook al is het risico van een aardgastekort in ons land gering, toch moet met die eventualiteit rekening worden gehouden bij een goed beheer. Daarom zijn crisisprocedures en acties die evolueren in functie van het risiconiveau, vastgelegd in een noodplan (PDF, 1.04 MB).

Met dit deel van onze site willen we de soms ingewikkelde informatie, die u ook in detail kunt terugvinden in het noodplan centraliseren en samenvatten.

Burgers en ondernemingen zullen ook antwoorden vinden op een aantal praktische vragen die ze in dat verband mogelijk stellen.

Aardgasbevoorrading - Code groen - Normale situatie
Laatst bijgewerkt
9 februari 2023