Beleid binnen de normale marktvoorwaarden

De Belgische aardoliemarkt is een vrijgemaakte markt die wordt gestuurd door vraag en aanbod. Onder normale omstandigheden wordt het diversifiëren van onze bevoorrading met aardolie en aardolieproducten bijgevolg overgelaten aan de aardoliebedrijven die op de Belgische markt actief zijn. De overheid stuurt de aardoliemarkt evenwel door flankerende maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie, duurzaamheid en maximumprijzen voor een aantal afgewerkte producten.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie verzorgt ook een constante monitoring van de aardoliemarkten. Eventuele verstoringen op de Belgische markt kunnen op die manier opgespoord en geëvalueerd worden, waardoor snel kan gereageerd worden op een eventuele aardoliecrisis.

Beleid in geval van een bevoorradingscrisis van aardolie

Bij een aardoliecrisis is het aanbod aan ruwe aardolie of aardolieproducten verstoord, waardoor de distributie naar eindgebruikers in het gedrang komt. Deze verstoring kan het gevolg zijn van problemen op internationaal of lokaal niveau.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie is verantwoordelijk voor het uitwerken van het wettelijk en operationeel kader van het beheer van een (potentiële) internationale of lokale aardoliecrisis. In geval van een (potentiële) internationale of lokale aardoliecrisis, speelt de Algemene Directie Energie een actieve rol in het beheren hiervan. De Algemene Directie Energie beschikt niet enkel over talrijke gegevens om evoluties op de markt, die op een potentiële aardoliecrisis kunnen duiden, snel te detecteren, ze zetelt ook in het crisisorgaan ‘Nationaal Oliebureau’ (NOB) dat onder andere de minister adviseert over de te nemen maatregelen in geval van een lokale aardoliecrisis en communiceert met de internationale partners in geval van een internationale aardoliecrisis.

Meer informatie over de bevoorrading tijdens een aardoliecrisis

Meer informatie over de gegevens met betrekking tot de Belgische aardoliemarkt

Laatst bijgewerkt
9 februari 2023