Om het risico van een aardgastekort het hoofd te bieden heeft de Algemene Directie Energie een eerste noodplan voor aardgasbevoorrading opgesteld, die op 18 december 2013 werd goedgekeurd. Vervolgens werd er in 2017 op Europees niveau de verordening over de veiligstelling van de gasleveringszekerheid aangenomen. België herwerkte daarop zijn noodplan (PDF, 1.04 MB) om rekening te houden met de richtsnoeren in deze verordening.

Welke zijn de belangrijkste doelstellingen van het noodplan?

Het doel van het federaal noodplan voor de aardgasbevoorrading is om te reageren op een aardgastekort om

  • de impact op de aardgasconsumptie van een mogelijke verstoring van de aardgasbevoorrading te beperken,
  • de verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden in de aardgassector te verduidelijken,
  • concrete procedures op te leggen die gevolgd dienen te worden in geval van een verstoring van de aardgasbevoorrading,
  • voornamelijk de aardgaslevering aan (door solidariteit) beschermde afnemers (huishoudens, essentiële sociale diensten, …) te verzekeren.

Indien nodig wordt naast het noodplan voor aardgasbevoorrading ook het noodplan voor crisisgebeurtenissen onder coördinatie van de minister van Binnenlandse Zaken opgestart.

Toelichting bij het noodplan

Op 19 september 2022 gaf de Algemene Directie Energie een toelichting bij het noodplan zoals gepubliceerd in het ministerieel besluit van 14 september 2022. Die presentatie werd georganiseerd in samenwerking met Fluxys, de CREG en het kabinet van minister van Energie Van der Straeten. U vindt hierbij de PowerPoint "Infosessie VBO Aardgasmarkt en Noodplan" (PDF, 1.55 MB) zoals gebruikt tijdens die presentatie.

Daarnaast kunt u een opname van die infosessie herbekijken. Tot onze spijt is de kwaliteit van die opname niet optimaal.

Voorbereidende enquête

Om de update van het noodplan in september 2022 voor te bereiden, organiseerde de Algemene Directie Energie tijdens de zomer van 2022 een bevraging bij de grootste afnemers van aardgas op het transport- en het distributienetwerk. De antwoorden van deze afnemers werden uiteraard vertrouwelijk behandeld, maar in deze nota (PDF, 167.2 KB) kunt u de voornaamste bevindingen en conclusies op geaggregeerd niveau terugvinden.

Laatst bijgewerkt
20 oktober 2022