Table of Contents

  Wensballonnen worden steeds populairder. Ze gebruiken is in sommige steden en gemeenten echter verboden. Het gebruik ervan is ook niet zonder gevaar. De FOD Economie vraagt uw aandacht voor een veilig en correct gebruik.

  Wensballonnen, ook wel gekend als "Thaise lampions", vind je in de handel terug in diverse modellen en kleuren. Andere namen voor dit product zijn: gelukslampion, ufoballon, sky lantern, herdenkingsballon, Chinese lantaarn, Oosterse lampion, … Ze worden gebruikt bij verschillende gelegenheden.

  Geldt er een verbod in uw stad of gemeente?

  Sommige steden en gemeenten verbieden het gebruik van wensballonnen. Vraag na bij uw gemeente of politie wat het plaatselijk reglement is. Een politieverordening in uw gemeente of stad kan ook bepalingen over het gebruik van de wensballonnen bevatten, zoals een vergunnings- of meldingsplicht.

  Beperkingen omwille van de veiligheid van de luchtvaart

  Binnen de zogenaamde "zone 2" is het oplaten van wensballonnen omwille van de luchtvaartveiligheid niet toegelaten. Deze zone is weergegeven op een kaart van de FOD Mobiliteit.

  Buiten de "zone 2" mogen maximaal 20 wensballonnen nagenoeg gelijktijdig losgelaten worden zonder dat hiervoor de toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist is, op voorwaarde dat de wensballonnen voldoen aan de kenmerken vermeld in de circulaire GDF-12 en gelost worden volgens de voorschriften van deze circulaire.

  Voor het nagenoeg gelijktijdig loslaten van meer dan 20 wensballonnen buiten de "zone 2", is de voorafgaande toestemming van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist.

  Wat kan er mislopen?

  Een wensballon oplaten geeft een feestelijke en feeërieke tint aan de eindejaarperiode, maar houdt risico’s in. Een wensballon werkt volgens het principe van een heteluchtballon: een brander met open vlam verwarmt lucht in een (rijst)papieren lantaarn en die krijgt zo opstijgkracht. Bij achteloos en onjuist gebruik, kan dit product brand veroorzaken. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en pas ze toe. Een wensballon oplaten moet steeds gebeuren onder toezicht en begeleiding van volwassenen.

  Naast het brandgevaar in de nabijheid van gebouwen, bomen en andere brandgevaarlijke situaties, zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer. Laat ze dus niet op in de nabijheid van een vliegveld. Reddingsdiensten kunnen deze wensballonnen ook verwarren met noodsignaalvuurpijlen.

  Tips bij het gebruik

  De FOD Economie vraagt om extra voorzichtig te zijn. Wilt u toch een wensballon oplaten, volg dan zeker onderstaande tips:

  • Controleer de ballon op beschadigingen zoals gaatjes en scheuren. Laat nooit een beschadigde ballon op!

  • Bevestig geen andere voorwerpen onder aan de ballon.

  • Let goed op de weersomstandigheden. Laat de ballon niet op bij vochtig weer (regen, mist,…) of tijdens een lange droge periode. Idealiter moet het windstil zijn (windkracht van minder dan 2 Beaufort of 11 km/h). Raadpleeg steeds het weerbericht.

  • Laat de ballon uitsluitend buitenshuis op.

  • Respecteer een ruime uitvliegroute. Houd dus voldoende afstand van hoge objecten zoals bomen, huizen, gebouwen en andere (brandbare) obstakels.

  • Blijf buiten een ruime straal rondom vliegvelden.

  • Houd na het aansteken van de brander/wiek de ballon steeds met minstens twee volwassenen vast tot het moment van oplaten.

  • Neem rustig de tijd. Als de brander goed brandt, houd hem dan nog minstens 90 seconden vast voordat u hem oplaat.

  Laatst bijgewerkt
  13 februari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  3. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?