Table of Contents

  In april 2021 lanceerde de Europese Commissie een controlecampagne (CASP 2021) over de veiligheid en conformiteit van fietshelmen, zichtbaarheidsaccessoires en hogezichtbaarheidsvestjes op de Europese markt. Het doel: erover waken dat gevaarlijke of niet-conforme producten van de Europese markt worden gehaald.

  België deed mee aan die campagne en publiceerde de resultaten in een rapport. Dat bevat ook tips en aanbevelingen voor consumenten.

  Tips voor consumenten

  • Koop alleen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) met een CE-markering.
  • Let vooral op de bijbehorende waarschuwingen en markeringen. Die moeten beschikbaar zijn in de nationale talen van het land van verkoop.
  • Lees de instructies die bij de PBM’s worden geleverd zorgvuldig door, zodat u het product veilig en op een correcte manier gebruikt (aanpassingen, wanneer niet langer gebruiken, enz.).
  • Weet waar u informatie vindt over teruggeroepen producten en reageer wanneer u in het kader van een terugroepactie wordt gecontacteerd.
  • Controleer regelmatig of er updates zijn in het Safety Gate-systeem, dat informatie bevat over teruggeroepen of verboden producten.
  • Stop onmiddellijk met het gebruik van een teruggeroepen product en volg de terugroepinstructies.
  • Meld vastgestelde veiligheidsproblemen altijd aan de markttoezichthoudende overheid en aan de fabrikant of de detailhandelaar.
  • Hou er rekening mee dat PBM’s slechts een beperkte bescherming bieden. Ze bieden geen volledige bescherming tegen ongevallen, maar verminderen de kans op letsel of de ernst van het opgelopen letsel.
  Laatst bijgewerkt
  24 oktober 2023

  Laatste nieuws voor dit thema