Table of Contents

  Het is belangrijk dat u zich bewust bent van mogelijke veiligheidsproblemen. Uit tests is gebleken dat er bij persoonlijke vervoermiddelen risico's zijn in verband met gevaarlijk rijgedrag en onveilige oplaadgewoontes.

  Het garanderen van de veiligheid van persoonlijke vervoermiddelen voor Europese consumenten is een prioriteit in het consumentenbeleid van de Europese Commissie.

  Aankooptips

  Koop uitsluitend elektrische persoonlijke vervoermiddelen met een CE-markering op de verpakking. Dat symbool betekent dat de fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de veiligheidsvereisten van de wetgeving.

  Let ook op de gebruiksinstructies, waarschuwingen en eventuele beperkingen (gewicht, grootte, gebruik buitenshuis of in regenweer, enz.).

  Tips voor een veilig gebruik van persoonlijke vervoermiddelen

  Vaak gebeuren ongevallen omdat mensen de instructies niet goed lezen. Het negeren van veiligheidswaarschuwingen kan leiden tot ongevallen of ernstige letsels:

  • Lees de handleiding altijd goed door en controleer de waarschuwingen.
  • Volg de instructies van de fabrikant op en respecteer gewichts- en groottebeperkingen.
  • Controleer voor elk gebruik of de verlichting en remmen goed werken. Voer een extra controle uit: werken de remmen? Werkt de verlichting? 

  Bij het opladen van persoonlijke vervoermiddelen bestaat risico op brand of explosie:

  • Controleer bij het opladen nog een keer extra of de uitgangsspanning van de oplader overeenkomt met de vereiste ingangsspanning van het persoonlijke vervoermiddel.
  • Gebruik altijd de originele oplader.
  • Als u een nieuwe oplader moet kopen, zorg er dan voor dat de vervangende oplader wordt aanbevolen door de fabrikant.
  • Laat een persoonlijk vervoermiddel of de batterij ervan tijdens het opladen niet onbeheerd achter, vooral niet 's nacht.
  • Vermijd overlading, want hierdoor wordt het elektrische systeem warm.
  • Trek de stekker uit het stopcontact indien de batterij volgeladen is.
  Laatst bijgewerkt
  27 september 2022

  Laatste nieuws voor dit thema