Table of Contents

  Consumenten maken zich al enige tijd zorgen over slijmspeelgoed. Uit testen is gebleken dat het spelen met slijmspeelgoed risico's met zich mee kan brengen en dat consumenten behoedzaam met het speelgoed moeten omgaan. In 2019 hebben nationale autoriteiten uit 29 landen samengewerkt met de Europese Commissie om potentiële gevaren van slijmspeelgoed voor de gezondheid en de veiligheid van de kinderen te identificeren. We willen consumenten nu op de hoogte brengen van de risico's waaraan kinderen worden blootgesteld als ze met slijmspeelgoed spelen.

  Het garanderen van de veiligheid van speelgoed voor de jongste Europese consumenten maakt essentieel onderdeel uit van het consumentenbeleid van de Europese Commissie.

  Veiligheidsweetjes

  Slijmspeelgoed kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Omdat het nat en elastisch is, is het risico op inslikken hoog. Daarnaast zijn sommige soorten slijmproducten voorzien van een smaakje en ruiken ze als etenswaren, waardoor kinderen kunnen worden aangezet tot gevaarlijk gedrag, zoals het proeven van en zelfs het kauwen op het product. Hierdoor kunnen de neus, keel of ogen geïrriteerd raken, zeker bij kinderen. Zelfs blootstelling aan kleine hoeveelheden borium kan een risico vormen. Ouders en verzorgers kunnen maatregelen nemen om te voorkomen dat kinderen slijmproducten inslikken.

  Slijmproducten bevatten een chemische stof, borium of boor genaamd. Inslikken van of contact met een te hoge hoeveelheid borium kan de gezondheid van kinderen schaden omdat het voorplantingssysteem aangetast kan worden.

  Slijm is nat en elastisch speelgoed. Hoe meer ermee gespeeld wordt, hoe meer bacteriën erin worden opgenomen. Hierdoor worden de risico's door inademen of inslikken nog groter. Als de verpakking van het slijmspeelgoed na het spelen niet wordt afgesloten, neemt het risico op bacteriën toe.

  Aankooptips

  Koop uitsluitend slijmspeelgoed met een CE-markering op de verpakking. Dit symbool betekent dat de fabrikant verklaart dat het speelgoed voldoet aan de veiligheidsvereisten van de wetgeving.

  Het spelen met slijmspeelgoed kan leuk zijn, maar er zijn risico's aan verbonden. Daarom is permanent toezicht noodzakelijk, zeker bij onze jonge kinderen. Neem daarom uw verantwoordelijkheid, doe een weloverwogen aankoop en wees waakzaam voor de risico's die met het gebruik toenemen. De veiligheid van baby’s en jonge kinderen staat centraal in de EU-regels voor de veiligheid van speelgoed, maar ook als consument moeten we alert zijn.

  Tips voor een veilig gebruik van speelgoed

  Wees voorzichtig bij het gebruik van slijmspeelgoed.

  Geef geen slijmspeelgoed aan baby's of zeer jonge kinderen. Controleer steeds de aanbevolen leeftijd op de verpakking.

  Stel duidelijke regels voor het spelen met slijmspeelgoed.

  Was altijd de handen voor en na het spelen met slijmspeelgoed.

  Sluit de verpakking na het spelen altijd terug af.

  Laat kinderen nooit slijmproducten in hun mond steken of dicht bij hun gezicht houden.

  Probeer nooit thuis zelf slijm te maken.

  Laatst bijgewerkt
  24 oktober 2023