Opslag

Bewaar vuurwerk steeds

 • in een droge en gesloten ruimte;

 • buiten het bereik van kinderen.

Voor het afvuren begint

 • Lees zeer aandachtig de gebruiksaanwijzingen;

 • Houd dieren op een veilige plaats;

 • Houd water en brandblusapparaat binnen handbereik;

 • Geen alcohol voor de afsteker vóór (noch tijdens) de schietverrichting;

 • Draag een beschermbril;

 • Let op met ontvlambare kledij.

Tijdens het schietwerk

 • Geen alcohol voor de afsteker;

 • Gebruik het door de leverancier bijgeleverde ontstekingslontje of voor de rokers, bij gebrek hieraan, een sigaar of een sigaret;

 • Blijf altijd op voldoende afstand van het vuurwerk en wees voorzichtig bij het aansteken van de lonten;

 • Verlaat de plaats zo vlug mogelijk en ga op een veilige afstand staan zodra een lont aangestoken is.

Na het schietwerk

 • Steek niet-werkende lonten nooit opnieuw aan;

 • Doof gloeiende restjes op de grond op het einde van het schietwerk.

Houd u ook aan:

 • Gebruik geen lucifers/aanstekers: te groot risico dat de lont op de verkeerde plaats aangestoken wordt;

 • Hang niet met uw lichaam boven de lanceerbuis om vuurwerk aan te steken (batterij, fontein, vuurwerkkaars, … enz.)

 • Richt nooit een aangestoken artikel naar een persoon;

 • Benader nooit opnieuw een artikel nadat de lont aangestoken werd: wanneer het niet werkt wordt een wachttijd van minimum 30 minuten aanbevolen;

 • Probeer nooit een niet-functionerende lont opnieuw aan te steken.

Bijzondere gevallen

Vuurpijlen

 • Zet de buis stevig in de grond vast en plaats de stok van de vuurpijl erin;

 • Steek vuurpijlen een per een af;

 • Wacht totdat de vuurpijl afgestoken werd vooraleer een andere in de buis te plaatsen;

 • Annuleer bij sterke wind, het afsteken van vuurpijlen.

 • Vuurwerkbatterijen en combinaties, cakes of flowerbeds zijn een waardig alternatief voor vuurpijlen, zonder het risico van een neervallende stok!

Vuurwerkbatterijen

 • Plaats er bijvoorbeeld zware blokken rond om ze te stabiliseren.

 • Lees en volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen op.

De hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen.

Laatst bijgewerkt
13 januari 2021