Table of Contents

  Opslag

  Bewaar vuurwerk steeds

  • in een droge en gesloten ruimte;

  • buiten het bereik van kinderen.

  Voor het afvuren begint

  • Lees zeer aandachtig de gebruiksaanwijzingen;

  • Houd dieren op een veilige plaats;

  • Houd water en brandblusapparaat binnen handbereik;

  • Geen alcohol voor de afsteker vóór (noch tijdens) de schietverrichting;

  • Draag een beschermbril;

  • Let op met ontvlambare kledij.

  Tijdens het schietwerk

  • Geen alcohol voor de afsteker;

  • Gebruik het door de leverancier bijgeleverde ontstekingslontje of voor de rokers, bij gebrek hieraan, een sigaar of een sigaret;

  • Blijf altijd op voldoende afstand van het vuurwerk en wees voorzichtig bij het aansteken van de lonten;

  • Verlaat de plaats zo vlug mogelijk en ga op een veilige afstand staan zodra een lont aangestoken is.

  Na het schietwerk

  • Steek niet-werkende lonten nooit opnieuw aan;

  • Doof gloeiende restjes op de grond op het einde van het schietwerk.

  Houd u ook aan:

  • Gebruik geen lucifers/aanstekers: te groot risico dat de lont op de verkeerde plaats aangestoken wordt;

  • Hang niet met uw lichaam boven de lanceerbuis om vuurwerk aan te steken (batterij, fontein, vuurwerkkaars, … enz.)

  • Richt nooit een aangestoken artikel naar een persoon;

  • Benader nooit opnieuw een artikel nadat de lont aangestoken werd: wanneer het niet werkt wordt een wachttijd van minimum 30 minuten aanbevolen;

  • Probeer nooit een niet-functionerende lont opnieuw aan te steken.

  Bijzondere gevallen

  Vuurpijlen

  • Zet de buis stevig in de grond vast en plaats de stok van de vuurpijl erin;

  • Steek vuurpijlen een per een af;

  • Wacht totdat de vuurpijl afgestoken werd vooraleer een andere in de buis te plaatsen;

  • Annuleer bij sterke wind, het afsteken van vuurpijlen.

  • Vuurwerkbatterijen en combinaties, cakes of flowerbeds zijn een waardig alternatief voor vuurpijlen, zonder het risico van een neervallende stok!

  Vuurwerkbatterijen

  • Plaats er bijvoorbeeld zware blokken rond om ze te stabiliseren.

  • Lees en volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen op.

  De hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen.

  Laatst bijgewerkt
  26 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema