Table of Contents

  Opslag

  Bewaar vuurwerk steeds

  • in een droge en gesloten ruimte;

  • buiten het bereik van kinderen.

  Voor het afvuren begint

  • Lees zeer aandachtig de gebruiksaanwijzingen;

  • Houd dieren op een veilige plaats;

  • Houd water en brandblusapparaat binnen handbereik;

  • Geen alcohol voor de afsteker vóór (noch tijdens) de schietverrichting;

  • Draag een beschermbril;

  • Let op met ontvlambare kledij.

  Tijdens het schietwerk

  • Geen alcohol voor de afsteker;

  • Gebruik het door de leverancier bijgeleverde ontstekingslontje of voor de rokers, bij gebrek hieraan, een sigaar of een sigaret;

  • Blijf altijd op voldoende afstand van het vuurwerk en wees voorzichtig bij het aansteken van de lonten;

  • Verlaat de plaats zo vlug mogelijk en ga op een veilige afstand staan zodra een lont aangestoken is.

  Na het schietwerk

  • Steek niet-werkende lonten nooit opnieuw aan;

  • Doof gloeiende restjes op de grond op het einde van het schietwerk.

  Houd u ook aan:

  • Gebruik geen lucifers/aanstekers: te groot risico dat de lont op de verkeerde plaats aangestoken wordt;

  • Hang niet met uw lichaam boven de lanceerbuis om vuurwerk aan te steken (batterij, fontein, vuurwerkkaars, … enz.)

  • Richt nooit een aangestoken artikel naar een persoon;

  • Benader nooit opnieuw een artikel nadat de lont aangestoken werd: wanneer het niet werkt wordt een wachttijd van minimum 30 minuten aanbevolen;

  • Probeer nooit een niet-functionerende lont opnieuw aan te steken.

  Bijzondere gevallen

  Vuurpijlen

  • Zet de buis stevig in de grond vast en plaats de stok van de vuurpijl erin;

  • Steek vuurpijlen een per een af;

  • Wacht totdat de vuurpijl afgestoken werd vooraleer een andere in de buis te plaatsen;

  • Annuleer bij sterke wind, het afsteken van vuurpijlen.

  • Vuurwerkbatterijen en combinaties, cakes of flowerbeds zijn een waardig alternatief voor vuurpijlen, zonder het risico van een neervallende stok!

  Vuurwerkbatterijen

  • Plaats er bijvoorbeeld zware blokken rond om ze te stabiliseren.

  • Lees en volg de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen op.

  De hoofdlijnen van de reglementering inzake pyrotechnische artikelen.

  Laatst bijgewerkt
  26 januari 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming

   Dringende herstelling? Betaal je niet blauw!

  2. Consumentenbescherming

   Let op voor nepadvertenties op sociale media!

  3. Consumentenbescherming

   Probleem op reis? Waar kan ik terecht?