Via de Balanscentrale van de NBB kunt u meer informatie verkrijgen over de financiële situatie van de ondernemingen met publicatieverplichting: zij moeten hun jaarrekeningen aan deze centrale voorleggen, na goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders (eventueel in verkorte vorm volgens de criteria van de boekhoudwet).

  • Voor grote ondernemingen moeten die jaarrekeningen ook gevalideerd worden door een bedrijfsrevisor.

Het volstaat de balans (toestand van de bezittingen en schulden, of activa en passiva), de resultatenrekening en de bijlage te raadplegen om zich een beeld te vormen van de financiële sterkte van de onderneming.

  • De bijlage van de jaarrekeningen geeft onder meer een gedetailleerd overzicht van bepaalde balansposten (zoals de raming van activa en passiva, inclusief een schuldenstaat met bv. de achterstallige betalingen bij de voornaamste schuldeisers zoals de RSZ, de btw en de belastingen).

Een minimale boekhoudkundige kennis is aangewezen om te kunnen oordelen over de solvabiliteit (niveau van schuldenlast), de liquiditeiten (geldelijke middelen) en de rentabiliteit.

Wanneer de onderneming opziet tegen een hoge schuldenlast in verhouding tot haar eigen middelen, en/of als haar vermogen ernstig is aangetast door buitensporige verliezen tijdens voorgaande boekjaren, brengt dat haar voortbestaan in gevaar.

Ondernemingen in een onzekere financiële situatie trekken de aandacht van de schuldeisers (banken, btw, RSZ en belastingen, vaste leveranciers, enz.).

  • Als consument of professional kunt u ook zelf schuldeiser zijn: als u een voorschot hebt betaald en de levering op zich laat wachten, of als de werken die u bestelde, zonder geldige reden worden uitgesteld.

Als de onderneming failliet gaat, verliest u meestal uw voorschot als niet-preferente schuldeiser. Daarom is het aangewezen de financiële gezondheid van de leveranciers te onderzoeken alvorens op hen beroep te doen voor een bestelling die een aanzienlijke investering vertegenwoordigt.

Goed om te weten...

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk.

De financiële toestand van een onderneming kan immers snel wijzigen, en er kan enige tijd verstrijken tussen de publicatie van de laatste beschikbare jaarrekeningen en het moment waarop u meer informatie wenst met het oog op het afsluiten van een overeenkomst.

Bovendien kan het ook gebeuren dat deze gegevens niet beschikbaar zijn, omdat de onderneming in kwestie niet onderworpen is aan publicatieverplichting.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema